Sökning: "sociala aktiviteter äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden sociala aktiviteter äldre.

 1. 1. Vardagen och förväntningar på dagrehabilitering : - en studie i äldre personers uppfattningar

  Författare :Anita Tollén; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Äldre; fysiska funktionsnedsättningar; dagliga livets aktiviteter; sociala kontakter; rehabilitering; kommunal dagrehabilitering; arbetsterapi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av åldrandet 1941-1995

  Författare :Håkan Jönson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social Policy; Social Movements; Interest Groups; Social Attitudes; Ageism; Pensioners; Aging; Elderly; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to describe images of old age in the magazines of Sweden’s two largest pensioner organizations, and explain the character of those images in relation to the temporal contexts of the organizations and their aim to act as the representatives of pensioners. The study is based on the 329 and 330 magazines (1941–1995) that the organizations have submitted to attract members and spread political messages. LÄS MER

 3. 3. Everyday Mobility and Travel Activities during the first years of Retirement

  Författare :Jessica Berg; Jan-Erik Hagberg; Marianne Abramsson; Lena Levin; Kerstin Westin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ageing; retirement; mobility; travel activities; place; time-geography; interviews; travel diaries; qualitative longitudinal analysis; åldrande; pensionering; mobilitet; resande; aktivitet; plats; tidsgeografi; intervjuer; resdagböcker; kvalitativ longitudinell analys; Mobility pers ; Old people; Change; Travel survey; Interview; Transportation mode; Motivation; Health; 11 Road: Personal transport; 11 Road: Personal transport;

  Sammanfattning : Mobility is central to living an independent life, to participating in society, and  to maintaining well-being in later life. The point of departure in this thesis is that retirement implies changes in time-space use and interruption in routines, which influence demands and preconditions for mobility in different ways. LÄS MER

 4. 4. Ageing in a digital society : an occupational perspective on social participation

  Författare :Caroline Fischl; Ingeborg Nilsson; Helena Lindgren; Maria Haak; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; computer; digital competence; digitalization; digital literacy; digital technology; information and communication technology; internet; intervention; occupation; occupational therapy; occupational therapy informatics; older adult; older people; social activities; Occupational therapy; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Background: For older adults to continue being healthy and active participants in an evolving digitalized society, there is a need to support their social participation through engagement in occupations that they need, want, or are expected to do in accordance to the roles that they assume. Occupational therapists together with other professionals face emerging challenges to promote older adults’ engagement in occupations mediated by digital technology. LÄS MER

 5. 5. Åldrande hos personer med intellektuell funktionsnedsättning - ur ledares perspektiv

  Författare :Maria Johansson; Hälsofrämjande komplexa interventioner; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrundDet har skett en markant ökning av medellivslängden för personer med intellektuell funktions-nedsättning under de senaste decennierna och allt fler uppnår pensionsåldern och hög ålder. Ökningen är ett direkt resultat av medicinska och sociala framsteg. LÄS MER