Sökning: "social workers"

Visar resultat 16 - 20 av 752 avhandlingar innehållade orden social workers.

 1. 16. Med samarbete i sikte - Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler

  Detta är en avhandling från Lund University School of Social Work

  Författare :Maria Hjortsjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; coordinated services under one roof family centres; prevention; collaboration; co-operation; child-care; human service organizations; healthcare; Social work; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Samarbete är ett värdeladdat ord i svenskt välfärdsarbete och inom socialt arbete förespråkas samarbete ofta som något värdefullt och nödvändigt. Idag finns det en stor, om än fragmenterad, vardagskunskap om samarbete och samverkan. LÄS MER

 2. 17. Vilja, kunna, förstå om implementering av systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Karin Alexanderson; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete; intervention study; social work; documentation; assessment; outcomes; follow-up; evaluation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse conditions that either promote or hamper the implementation of methods for systematic documentation, follow-up and evaluation in social-work services with individuals and families. The theoretical framework consists of organization theories. LÄS MER

 3. 18. Mellan systerskap och behandling : Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Sara Helmersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-02-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; kvinnojour; socialtjänsten; stöd; samtal; behandling; violence in intimate relationships; abused women; women s shelter; social services; support; counselling;

  Sammanfattning : Stöd till våldsutsatta kvinnor har historiskt sett varit en uppgift för ideellt arbetande kvinnor på kvinnojourer. De senaste två decennierna har kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld förtydligats. LÄS MER

 4. 19. To Blend in or Stand out? - Hospital Social Workers' Jurisdictional Work in Sweden and Germany

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Manuela Sjöström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cross-national case study; health care; hospital social work; jurisdiction; profession; professional association; professional subgroup; subordination;

  Sammanfattning : This dissertation describes, analyses, and compares the means by which hospital social work associations in Sweden and Germany pursue their members’ professionalization through ‘jurisdictional work’. The time period covered by the research is 1989 through 2008. LÄS MER

 5. 20. Beskyttelse af barndommen: socialforvaltningers risikovurdering og indgreb

  Detta är en avhandling från Hans Reitzels Forlag

  Författare :Tine Egelund; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history of child protection; power practices.; family deviance; institutional expectations; Child protection; national insurance; organizational forms; professionalism; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; theory of social work; social välfärd; socialförsäkring; Sociala problem; child perspective; Social changes; child abuse and neglect research; Sociala förändringar;

  Sammanfattning : The objectives of this dissertation are 1) to describe what child protection services actually do when assessing risk and deciding on interventions, and 2) to analyze this practice in the light of institutional expectations, organizational demands and professional technology. The field work was carried out in two Danish municipal social service agencies. LÄS MER