Sökning: "social worker"

Visar resultat 1 - 5 av 201 avhandlingar innehållade orden social worker.

 1. 1. Med relationen som redskap? : Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten

  Författare :Jessica Sjögren; Martin Börjeson; Kerstin Johansson; Kerstin Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social workers; social services; social worker-client relationship; professionalism; theorizing; Socionomer; socialtjänst; relationer; klientarbete; professionalitet; teoretisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa hur socionomer talar om relationen och dess betydelse för klientarbete inom socialtjänsten. Relationen mellan socialarbetare och klient beskrivs ofta som ett kärnområde i socialt arbete, som ”praktikens hjärta”, men ämnet är också laddat i det sociala arbetet diskurs. LÄS MER

 2. 2. Contentious countrysides : social movements reworking and resisting public healthcare restructuring in rural Sweden

  Författare :Desirée Enlund; Aina Tollefsen; Madeleine Eriksson; Linda Sandberg; Cindi Katz; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; welfare state retrenchment; public healthcare restructuring; contentious politics; social movements; cooperatives; self-organization; social reproduction; Sweden; rural areas; New Public Management; neoliberalism; välfärdsstaten; sjukvårdens omvandling; motstånd; sociala rörelser; kooperativ; självorganisering; social reproduktion; landsbygd; glesbygd; New Public Management; nyliberalism; Social and Economic Geography; kulturgeografi; genusvetenskap; gender studies;

  Sammanfattning : The broader aim of this thesis is to contribute to the understanding of the production and reproduction of spatial inequalities following from the restructuring of the public healthcare system. More specifically, by analyzing the contention around healthcare restructuring related to two cases spanning a longer period in northern Sweden, I aim to investigate the changing conditions for healthcare provision in rural and sparsely populated areas, and I explore the forms of collective action that local people engage in to sustain the access to healthcare, as well as how state authorities’ attitudes towards such collective action have shifted. LÄS MER

 3. 3. Socialt arbete som kommunikativ praktik : Samtal med och om klienter

  Författare :Christian Kullberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social welfare; communication; client; social worker; gender; interview; meeting; attribution theory; victimization; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Social work is a communicative enterprise. Thus, social welfare officers talk with clients, analyse their needs in dialogues, transform client accounts into institutional language, keep records and fill in forms, contact authorities and perform a number of similar activities by means of language. LÄS MER

 4. 4. I stället för fängelse? : En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård

  Författare :Kerstin Svensson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Sociologi; Sociology; Client; Social Worker; Relationship; Power; Social History; Social Work; Probation; Punishment; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of the relationship between support and control. The purpose is reached by a study of the probation service as an organization and the practical side of its work The thesis is based on two empirical studies. One is a study of records and published texts from the period 1820-2000. LÄS MER

 5. 5. Den bildade arbetaren : Debatten om teknik, samhälle och bildning inom Arbetarnas bildningsförbund 1945-1970

  Författare :Thomas Ginner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular education; Educational philosophy; Polytechnic education; Science and Technology in Society; Post-war Sweden; Labour Movement; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Three educational ideals form the point of departure of this investigation: Citizenship, neoclassic character-moulding, and polytechnical (an understanding of science and technology founded on student's work experience). In addition to these three educational philosophies there are some other pcrspectives of importance. LÄS MER