Sökning: "social work health care"

Visar resultat 1 - 5 av 585 avhandlingar innehållade orden social work health care.

 1. 1. Tinkering Care Moves : Senior Home Care in Practice

  Författare :Peter A. Lutz; Mats Utas; Klaus Lindgaard Hoeyer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; care moves; tinkering; senior home care; Sweden; United States; Vårdvetenskap; Caring Sciences; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Etnologi; Ethnology; Health Care Research; Hälso- och sjukvårdsforskning; Human-Computer Interaction; Människa-dator interaktion; Medical Informatics; Medicinsk informatik;

  Sammanfattning : This dissertation builds on the current anthropological studies of care relations in practice. It draws inspiration from science and technology studies (STS) and postfeminist technoscience. A qualitative ethnographic approach grounds the empirical data collection and analysis. LÄS MER

 2. 2. Capability for broader cost-effectiveness in public health and social welfare : developing, valuing, and applyingcapability-adjusted life years Sweden (CALY-SWE)

  Författare :Kaspar Walter Meili; Anna Månsdotter; Lars Lindholm; Jan Hjelte; Aki Tsuchiya; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; CALY-SWE; Cost-effectiveness; Social-welfare; Capability approach; Public health; Health economics; Delfi panel; TTO; DCE; NEET; Priority setting; Outcome measure; Delphi; Economics; nationalekonomi; medicinsk humaniora; Medical Humanities;

  Sammanfattning : Spending in social welfare areas such as healthcare, wider public health, education, and social care consumes a major part of the public budget. Cost-effective resource allocation is a moral obligation towards both taxpayers and beneficiaries: tax money should be used efficiently, and it should be transparently accounted for. LÄS MER

 3. 3. Social Work Approaching Evidence-Based Practice. : Rethinking Social Work

  Författare :Benitha Eliasson; Mike Dent; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : The Swedish public sector has undergone major changes over the last decades, with increased demands to be effective and perform their tasks with high quality, but also with the demand to increase the influence of users and citizens over the support given. This development has influenced how social services organise and how their work is perform, and is one motive given as to why evidence-based practice was introduced. LÄS MER

 4. 4. Gränsdragningar i Vårdens Vardag : Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet

  Författare :Réka Andersson; Per Gyberg; Claes-Fredrik Helgesson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Healthcare practice; management; work-related mental ill health; responsibility; complex problems; knowledge infrastructure; boundary work; occupational health care; primary care; the Swedish welfare system; Vårdens vardag; hantering; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; ansvar; komplexa problem; kunskapsinfrastruktur; gränsarbete; företagshälsovård; primärvård; det svenska välfärdssystemet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande problem i välfärdssamhället. Problemet har flera bottnar och väcker många frågor om vem som har ansvar, vad det egentligen är för ett slags fenomen och hur det bör hanteras. LÄS MER

 5. 5. Omsorgsarbete i hemtjänsten : – förändringar, utmaningar och möjligheter

  Författare :Rebecka Strandell; Marta Szebehely; Anneli Stranz; Patrik Karlsson; Anna Dunér; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Homecare; Care work; Working conditions; New Public Management; Pre-carious Work; Health- and Wellbeing; Sweden; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the work situation in Swedish homecare from the perspective of care workers. In recent decades, the eldercare sector has faced challenges related to organisational changes and difficulties with retaining and recruiting staff. LÄS MER