Sökning: "social support and health"

Visar resultat 1 - 5 av 1054 avhandlingar innehållade orden social support and health.

 1. 1. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Randell; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folkhälsa; Public health; Adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; selfrated health; subjective social status; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; adolescent boys; self-rated health; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar;

  Sammanfattning : Tonårspojkars hälsa är komplex och det finns förvånansvärt lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar, konceptualiserar och upplever hälsa. Därför var det övergripande syftet med denna avhandling att undersöka tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. LÄS MER

 2. 2. Low social support and disturbed sleep epidemiological and psychological perspectives

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Maria Nordin; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social support; sleep initiation and maintenance disorder; psychological adaptation; myocardial infarction; social psychology; public health; mental health; occupational health; epidemiology; cohort studies; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : The Swedish work force underwent dramatic changes during an economic crisis in the 1990s. In the aftermath, sick leave increased at an unprecedented rate and stress-related disorders, such as burnout, depression, and sleep disturbances replaced earlier work-related diagnoses. LÄS MER

 3. 3. Health-promoting health services personal health documents and empowerment

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Lars Jerdén; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Empowerment; health promotion; health behaviour; self-rated health; medical records; adolescents; health services; primary health care; nursing; cost-effectiveness; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi;

  Sammanfattning : In 2003, the Swedish Parliament adopted a national public health policy that included the domain - “A more health-promoting health service”. Strategies and tools are needed in the work to reorient health services. Personal health documents are documents concerning a person’s health, and are owned by the individual. LÄS MER

 4. 4. Youth - the future manpower : studies on unemployment, quality of life and work attitudes in young people

  Detta är en avhandling från Malmö : Univ.-sjukhuset MAS

  Författare :Lars Axelsson; Högskolan Kristianstad.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young adults; adolescents; health; quality of life; unemployment; work ethics; work attitudes; sense of coherence; social support; self-esteem; Self-esteem; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Social support; Work attitudes; Sense of coherence; Work ethics; Unemployment; Quality of life; Health; Adolescents;

  Sammanfattning : Arbetslivet är en av de viktigaste delarna i människors livssituation och ett av de viktigaste incitamenten för välfärden i ett samhälle. Stora förändringar har skett för ungdomar beträffande arbetslivet och inträdet i arbetslivet under de senaste decennierna. Bl.a. LÄS MER

 5. 5. Life in Immigration Detention Centers An exploration of health of immigrant detainees in Sweden and three other EU member states

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Soorej Jose Puthoopparambil; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immigration detention; irregular migrants; asylum-seeker; detention staff; Quality of Life; migration and health; health promotion; European Union; Common European Asylum System; Sweden; Belgium; the Netherlands; Luxembourg; International Health; Internationell hälsa;

  Sammanfattning : Governments around the world use immigration detention to detain and deport irregular immigrants, which negatively affects their health. The aim of this thesis was to explore, describe and identify factors that could mitigate the effect of immigration detention on the health of detainees. LÄS MER