Sökning: "social security regulations"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden social security regulations.

 1. 1. Risk-based ship security analysis – an approach based on civilian and military methods

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Hans Liwång; Försvarshögskolan.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Militärteknik; Militärteknik; naval ship; piracy; risk-based; risk control options; ship security analysis;

  Sammanfattning : The demands on maritime operations today are increasingly higher in terms of control, efficiency and cost. The margins for accidents and security incidents are therefore decreasing. In the area of ship safety the regulations, guidelines and methods have a history and culture of systematic research, development and implementation. LÄS MER

 2. 2. Risk-based ship security analysis a decision-support approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Hans Liwång; Försvarshögskolan.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Militärteknik; Militärteknik; naval ship; piracy; risk-based; risk control options; ship security analysis; survivability; uncertainty analysis; militära fartyg; sjöröveri; riskanalys; sjöfartsskydd; överlevnadsförmåga;

  Sammanfattning : Sjöfartsskydd bedrivs idag både av militära styrkor och civila redare. Det är inte ofarligt, men nödvändigt och viktigt. Med fokus på säkerhetshot undersöker denna avhandling hur fartyg ska förbereda sig inför potentiellt farlig verksamhet, det vill säga hur man skapar ett lämpligt riskmedvetande i förhållande till fartygsskydd. LÄS MER

 3. 3. Service, Regulations, and Ports: An Actor-Network perspective on the social dimension of Service-Dominant Logic

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Mattias Wengelin; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Service-Dominant Logic; Port security; Service Studies;

  Sammanfattning : Something has happened in the field of Service Studies. With the introduction of what has been called Service Dominant Logic a large proportion of the established theories related to service as a phenomenon has been challenged. From previously having been defined as something different from the tangible things we buy (goods); i.e. LÄS MER

 4. 4. Law in Progress? A Contextual Study of Norm-Generating Processes - The Example of GMES

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Anna-Karin Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of Law; Law; Law in progress; GMES; norms; Norm-generating processes; Norm-model; Technology; Earth Observation; Systems analysis; Values; Environmental management; Business;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna rättssociologiska avhandling studerar "law in progress" genom att undersöka de normbildningsprocesser som framkommer i en interaktion mellan aktörer över tid. Avhandlingen har en empirisk utgångspunkt och illustrerar dessa processer utifrån ett empiriskt exempel, ett Europeiskt "Earth Observation" (EO) initiativ: Global Monitoring for Environment and Security (GMES). LÄS MER

 5. 5. Rättssäkerhet och tvångsvård. En rättssociologisk studie

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Annika Staaf; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LVM.; Addiction; Human service organizations; Systems theory; Socio-legal; Compulsory treatment and care; Legal security; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna rättssociologiska studie handlar om tvångsomhändertagna missbrukares rättssäkerhet under tiden i vård. Författaren undersöker begreppet rättssäkerhet i förhållande till tvångsvårdens verkställighet på så kallade LVM-hem i syfte att finna en begreppsdefinition som är operationaliserbar vid studier av rättssäkerhetens upprätthållande. LÄS MER