Sökning: "social robotics"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden social robotics.

 1. 1. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 2. 2. Robotic Companionship : The Making of Anthropomatic Kitchen Robots in Queer Feminist Technoscience Perspective

  Författare :Pat Treusch; Sabine Hark; Cecilia Åsberg; Lissa Holloway-Attaway; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geschlecht; sozio-technische Imagination; menschenähnliche Roboter; Anthropomatik; Robot Companions; Küchen-Robotik; Technoscience Studies; feministische Posthumanwissenschaften; Apparate körperlicher Produktion; feministischer Materialismus; Mensch-Maschine-Verhältnisse; Genus; sociotekniska föreställningar; människolika robotar; robotsällskap; köksrobotar; technovetenskap; feministisk posthumaniora; kroppsproduktionsapparat; feministisk materialism; människa-maskin relationer;

  Sammanfattning : Specific machines furnish the contemporary socio-technical imaginary: ‘Robot companions’ that supposedly herald the age of robots, an age that is signified by the realization of robot technologies that are taking over labor from humans in every sphere of ‘everyday human lives’. How do we want these robot companions to work and look and how do we want to live with these machines?  This thesis explores the engineering of relating humans and machines in the specific context of contemporary robotics from a queer feminist technoscience perspective. LÄS MER

 3. 3. Machine Behavior Development and Analysis using Reinforcement Learning

  Författare :Yuan Gao; Ginevra Castellano; Elin Anna Topp; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reinforcement learning; robotics; human robot interaction; Computer Science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : We are approaching a future where robots and humans will co-exist and co-adapt. To understand how can a robot co-adapt with humans, we need to understand and develop efficient algorithms suitable for our interactive purposes. Not only it can help us to advance the field of robotics but also it can help us to understand ourselves. LÄS MER

 4. 4. Simulating Group Interactions through Machine Learning and Human Perception

  Författare :Fangkai Yang; Christopher Peters; Séverin Lemaignan; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Datalogi; Computer Science;

  Sammanfattning : Human-Robot/Agent Interaction is well researched in many areas, but approaches commonly either focus on dyadic interactions or crowd simulations. However, the intermediate structure between individuals and crowds, i.e., small groups, has been studied less. LÄS MER

 5. 5. Sampling Based Motion Planning for Heavy Duty Autonomous Vehicles

  Författare :Niclas Evestedt; Daniel Axehill; Fredrik Gustafsson; Svante Gunnarsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : The automotive industry is undergoing a revolution where the more traditional mechanical values are replaced by an ever increasing number of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) where advanced algorithms and software development are taking a bigger role. Increased safety, reduced emissions and the possibility of completely new business models are driving the development and most automotive companies have started projects that aim towards fully autonomous vehicles. LÄS MER