Sökning: "social representation"

Visar resultat 1 - 5 av 480 avhandlingar innehållade orden social representation.

 1. 1. Torpets transformationer : Materialitet, representation och praktik från år 1850 till 2010

  Författare :Maja Lagerqvist; Mats Widgren; Ulf Jansson; Birgitta Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Crofts; place construction; materiality; representation; practices; historical geography; Sweden; second homes; idealisation; timing; Human geography; Kulturgeografi; kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : The concept of the croft (Sw. torp) is complex. From the 17th century crofts were small tenant holdings on a farm or estate. Along with changes in society since c. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitet : representation, ideologi, retorik

  Författare :Bo Nilsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Reserverad demokrati : Representation i ett mångetniskt Sverige

  Författare :Magnus Dahlstedt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representation; Ethnicity; National Imagination; Swedish Democracy; Racism; Segregation; Politics; Multi-Ethnic Suburbs; Folkrepresentation; Invandrare; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The study explores the complex aspects of representation of “immigrants”, in informal as well as formal contexts. Based on fieldwork, participant observation, individual and focus group interviews carried out in a number of multi-ethnic suburbs throughout Sweden, as well as analysis of political documents and press material, the study explores different ways in which “immigrants” are represented in Swedish society. LÄS MER

 4. 4. Wild Landscapes : The Cultural Nature of Swedish National Parks

  Författare :Tom Mels; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; national park; landscape; space; reinvention; performance; representation; wilderness; Social geography; imagery; nature; Socialgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Since their emergence in the late 19th century, national park spaces have been perceived as articulations of untouched nature or wild landscape beyond society. Yet no understanding of national parks can do without the recognition that they exist in historical spaces created, institutionalised and prepared for them by cultural practices and modes of representation. LÄS MER

 5. 5. Det moderna åldrandet : Pensionärsorganisationernas bilder av åldrandet 1941-1995

  Författare :Håkan Jönson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social Policy; Social Movements; Interest Groups; Social Attitudes; Ageism; Pensioners; Aging; Elderly; Sociology; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to describe images of old age in the magazines of Sweden’s two largest pensioner organizations, and explain the character of those images in relation to the temporal contexts of the organizations and their aim to act as the representatives of pensioners. The study is based on the 329 and 330 magazines (1941–1995) that the organizations have submitted to attract members and spread political messages. LÄS MER