Sökning: "social pedagogik"

Visar resultat 6 - 10 av 1695 avhandlingar innehållade orden social pedagogik.

 1. 6. Toleransens pedagogik en pedagogisk-filosofisk studie av tolerans som en fråga för undervisning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Elisabet Langmann; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; tolerance education; toleration; social justice; teaching; Derrida; deconstruction; philosophy of education; intolerance; xenophobia;

  Sammanfattning : Focusing on a lived and practiced tolerance, this thesis sets out to explore questions concerning education for tolerance, and, specifically, how teachers and educators can prepare students to become tolerating subjects in their everyday encounters with others. Taking its point of departure in real and fictional classroom situations, the overall purpose of the study is to explore the ethical and transformative potential inherent in education for tolerance. LÄS MER

 2. 7. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Detta är en avhandling från [email protected]

  Författare :Ingrid Lindahl; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Problemlösning; pedagogik; förskolan; Problemlösning; grundskolan; Estetik; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med den höär studien är att bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka avd som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa probelm genom bild och form. LÄS MER

 3. 8. Kontrasternas rum Ett relationistiskt perspektiv på valfrihet, segregation och indoktrinerande verkan i Sveriges grundskola

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Mattias Johnsson; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Bourdieu; Correspondence analysis; Educative milieu; Habitus; Segregation; Social milieu; Social space; Relationism; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study segregation within the Swedish school system, with regard to the reformation during the last decades of the 20th century which researchers have described as a system change. After an initial research survey two questions are identified: one which concerns the process of human becoming, and the other concerning segregation, within and between social milieus in a school system. LÄS MER

 4. 9. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  Detta är en avhandling från Department of Education. Lund University

  Författare :Eva Brodin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 10. Jugend in Japan : Eine empirische Undersuchung zur Adoleszenz in einer anderen Moderne

  Detta är en avhandling från Rheinfelden, Berlin : Schäuble

  Författare :Susanne Kreitz-Sandberg; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER