Sökning: "social konstruktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden social konstruktionism.

 1. 1. Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Brita Backlund Rambaree; Stockholms universitet.; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires;

  Sammanfattning : Uppfattningar om företags samhällsansvar har begreppsliggjorts i huvudsak genom idéer om ’corporate social responsibility’ (CSR) och ’ansvarsfulla investeringar’. Under de senaste decennierna har dessa begrepp utvecklats till att bli vanligt förkommande och har spridits över världen. LÄS MER

 2. 2. Berättelser om ungdomsgäng i förorten. Genus, makt, moral

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Susanne Liljeholm Hansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomsgäng; kriminalitet; förort; uppförandekoder; social konstruktionism; narrativ analys; tolkningsrepertoar; kategorisering; social exkludering; relativ deprivation; moralisk differentiering; genus; positionering; hegemonisk maskulinitet; protestmaskulinitet; maktrelationer;

  Sammanfattning : Abstract Title: Narratives about youth gangs in the disadvantaged suburban neighbourhood. Gender, power, morality Author: Susanne Liljeholm Hansson Key words: Youth gangs, criminality, disadvantaged neighbourhood, codes of conduct, social constructionism, narrative analysis, interpretive repertoire, categorization, social exclusion, relative deprivation, moral differentiation, gender, positioning, hegemonic masculinity, protest masculinity, power relations Distribution: University of Gothenburg, Department of Social Work, Box 720, S-405 30 Göteborg ISBN: 978-91-86796-93-8 ISSN: 1401-5781 E-publishing: http://hdl. LÄS MER

 3. 3. Loneliness among older people in the Swedish media Constructions, discourses and the designation of responsibility

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Axel Ågren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; loneliness; older people; news-press; social constructionism; responsibility; ensamhet; äldre människor; dagspress; social konstruktionism; ansvar;

  Sammanfattning : Feelings of belonging or not belonging to other people are commonly seen as an essential and universal part of human existence. How loneliness is talked about and understood is, however, found to differ depending on historical, cultural and societal contexts. LÄS MER

 4. 4. Berättelser om adoption

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Elizabeth Martinell Barfoed; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identitet; självkonstruktioner; diskurs; intervjustudie; Key words: Adoption; adoptee; story; narrative analysis; interview study; discourse; self construction; identity; media analysis; social constructionism Nyckelord: adoption; adopterad; berättelse; narrativ analys; narrativ; medieanalys; social konstruktionism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk sammanfattning: Berättelser om adoption I avhandlingen undersöks adoptionsberättelser i en svensk kontext. Syftet är tvåfaldigt: För det första, hur adoption beskrivs av vuxna adopterade, för det andra, hur adoption konstrueras i dagspress. LÄS MER

 5. 5. On the making of age : A constructionist study on ageing and later life in the Faroe Islands

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ása Róin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; meaning of ageing; older people; constructionism; Faroe Islands; åldrandets innebörd; konstruktionism; äldre människor; Färöarna;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how older people living in the Faroe Islands make sense of ageing, how political intentions and strategies resonate with the lived reality of ageing and how theories on ageing compare with this reality.This thesis builds on two data sets. LÄS MER