Sökning: "social identity theory"

Visar resultat 1 - 5 av 302 avhandlingar innehållade orden social identity theory.

 1. 1. Arbete och identitet : Om hur städare blir städare

  Författare :Marie Aurell; Elisabeth Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; work; organisation; cleaning; gender; technology; competence; time; space; interaction; practice; identity work; dirty work; women s work; service production; sub-contracting; occupation; qualification; professionality; Städare; arbetsmarknad; yrkesroller; identitet; kvinnodiminerade yrken; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis examines identity construction processes among contract cleaners. The analysis is based on the assumption that identity is about both being and becoming; identities are never given, but always subject to change. LÄS MER

 2. 2. När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige

  Författare :Hanna Hallgren; Nina Lykke; Kerstin Munck; Ingebjørg Seip; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska Feminister; lesbian feminsm; lesbian feminist discourses; socialism; radical feminism; cultural feminism; story-telling practice; intersectionality; queer theory; the theory of body materialism; social constructivist social movement; identity; sexuality; body; sex; woman; the nomadic subject; social movements; standpoint feminism; butch; femme; femininity; masculinity; class; generation; race ethnicity; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska feminister; lesbisk feminism; lesbiskfeministiska diskurser; socialism; radikalfeminism; kulturfeminism; historiebertättande praktik; intersektionalitet; queerteori; kroppsmaterailistisk teori; socialkonstruktivistisk social rörelseteorik; identitet; sexualitet; kropp; kön; kvinna; nomadisk subjekt; sociala rörelser; ståndpunktsfeminism; butch; femme; feminitet; maskulinitet; klass; generation; ras etnicitet; Gender studies; Genus; Gender Studies; Genusvetenskap; Lesbisk Fron;

  Sammanfattning : Denna avhandling berättar om lesbisk feminism i Sverige under 1970- och 1980-talen. Särskilt studeras produktionen av lesbiskfeministiska diskurser. Avhandlingens syfte är att undersöka genom vilka (kollektiva och politiska) diskursproduktioner som lesbiska feminister förstod sina identiteter, kroppar, kön och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Behaving as a Christ‐Believer : A Cognitive Perspective on Identity and Behavior Norms in Ephesians

  Författare :Rikard Roitto; Håkan Ulfgard; Bengt Holmberg; Petri Luomanen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Ephesians; norms; behavior norms; morality; social identity; social identity theory; social cognition; attribution; cognitive science; New Testament exegesis; Efesierbrevet; normer; beteendenormer; moral; social identitet; social identitetsteori; social kognition; attribution; kognitionsvetenskap; Nya testamentets exegetik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This study contributes to the understanding of how first century Christ-believers, particularly those who shared the imagination of Ephesians, experienced the relation between their social identity as Christ-believers and behavior norms. In order to understand this, a number of theories from the cognitive sciences are used in combination with historical-critical methods. LÄS MER

 4. 4. Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av åldrandet 1941-1995

  Författare :Håkan Jönson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social Policy; Social Movements; Interest Groups; Social Attitudes; Ageism; Pensioners; Aging; Elderly; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to describe images of old age in the magazines of Sweden’s two largest pensioner organizations, and explain the character of those images in relation to the temporal contexts of the organizations and their aim to act as the representatives of pensioners. The study is based on the 329 and 330 magazines (1941–1995) that the organizations have submitted to attract members and spread political messages. LÄS MER

 5. 5. Självmordsförsök bland narkotikamissbrukare

  Författare :Eva Johnsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; social integration.; stigmatisation; moral career; addiction; self identity; emotions; interaction; labelling theory; drug career; drug abuse; suicide attemp; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe suicide attempts in a group of drug abusers who previously had received treatment of their addiction. Another aim is to interpret and analyse the life situations that the individual associates with the suicide attempt. LÄS MER