Sökning: "social identity theory vård"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden social identity theory vård.

 1. 1. Välviljans variationer. Moraliska gränsdragningar inom brottsofferjourer

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Anna Rypi; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Sociologi; Sociology; Kriminologi; Criminology; crises; emotion work; voluntary work; crime victim support; interaction; morality; definition process; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Voices from within the victim movement express a need for morality to have fixed boundaries between good and evil, right and wrong. However, such a morality is not always easy to define and uphold. It is thought important to consider the victims particular experiences, through another logic and morality than the strictly legally defined. LÄS MER

 2. 2. Vardag i olika världar: om dementa och vårdbiträden på tre gruppboenden

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Ulla Melin Emilsson; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; caregiver; Dementia; group living; group home; communication; identity; interpersonal; psychosocial interaction; Care and help to handicapped; relationship.; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : This thesis is about the residents and employees at three group homes for older people suffering from dementia. The empirical data comprises princi- pally of participant observation and interviews with caregivers. LÄS MER

 3. 3. Ämnesintegrering på vård- och omsorgsprogrammet utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Maria Christidis; Viveca Lindberg; Mats Landqvist; Gun-Britt Wärvik; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity-theory; subject integration; upper-secondary vocational education; vocational knowledge; Verksamhetsteori; ämnesintegrering; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The study investigated subject integrated teaching and vocational knowledge in one Health and Social Care program. The material was collected ethnographically, during a period of a school semester (5 months), and analysed according to the Activity-Theoretical concepts actions, goals and tools. LÄS MER

 4. 4. Ämnesintegrering på vård- och omsorgsprogrammet utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Maria Christidis; Viveca Lindberg; Mats Landqvist; Gun-Britt Wärvik; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity-theory; subject integration; upper-secondary vocational education; vocational knowledge; Verksamhetsteori; ämnesintegrering; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The study investigated subject integrated teaching and vocational knowledge in one Health and Social Care program. The material was collected ethnographically, during a period of a school semester (5 months), and analysed according to the Activity-Theoretical concepts actions, goals and tools. LÄS MER

 5. 5. Gränsland Svensk ungdomsvård mellan vård och straff

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Kim Silow Kallenberg; Ann Runfors; Jenny Gunnarsson Payne; Anna Sofia Lundgren; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; compulsory care; institutions; ethnography; staff; logic; fantasy; post-structuralism; masculinity; subject position; age; class; power; powerlessness; tvångsvård; institutioner; etnografi; personal; logik; fantasi; poststrukturalism; maskulinitet; subjektsposition; ålder; klass; makt; maktlöshet; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : Borderlands. Swedish youth care in the intersections of care and punishmentThis dissertation concerns staff working in special residential homes, or secure units, for boys and young men and, less specifically, the compulsory care of problematic teenagers. LÄS MER