Sökning: "social identity theory vård"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden social identity theory vård.

 1. 1. Vardag i olika världar: om dementa och vårdbiträden på tre gruppboenden

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Ulla Melin Emilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; Demens; gruppboende; vårdbiträde; omsorg; caregiver; Dementia; group living; group home; communication; identity; interpersonal; psychosocial interaction; Care and help to handicapped; relationship.; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur ser vardagen ut för äldre demenssjuka människor? Vad händer när dementa och vårdbiträden dagligen möts i nära och intima relationer? Denna avhandling ger en ingående beskrivning av hur vardagen gestaltar sig på tre gruppboenden för dementa med utgångspunkt från hur dementa och vårdbiträden faktiskt handlar i olika situationer. Ett försök görs att ge ett förståelseperspektiv på vårdens vardag utifrån relationer mellan vårdare och vårdad och inom dessa grupper. LÄS MER

 2. 2. Välviljans variationer. Moraliska gränsdragningar inom brottsofferjourer

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Anna Rypi; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Sociologi; Sociology; Kriminologi; Criminology; crises; emotion work; voluntary work; crime victim support; interaction; morality; definition process; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Voices from within the victim movement express a need for morality to have fixed boundaries between good and evil, right and wrong. However, such a morality is not always easy to define and uphold. It is thought important to consider the victims particular experiences, through another logic and morality than the strictly legally defined. LÄS MER

 3. 3. Ämnesintegrering på vård- och omsorgsprogrammet utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Maria Christidis; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Didactics; Activity-theory; subject integration; upper-secondary vocational education; vocational knowledge; Verksamhetsteori; ämnesintegrering; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande;

  Sammanfattning : The study investigated subject integrated teaching and vocational knowledge in one Health and Social Care program. The material was collected ethnographically, during a period of a school semester (5 months), and analysed according to the Activity-Theoretical concepts actions, goals and tools. LÄS MER

 4. 4. “It was like I had to fit into a category” people with trans experiences navigating access to trans-specific healthcare and health

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Ida Linander; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transgender; Gender dysphoria; Qualitative; Access to healthcare; Health inequalities; Affective labour; Trans studies; Queer phenomenology; Foucault; Governmentality; Sex reassignment; Public health; folkhälsa; genusvetenskap; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Background: Trans issues have received increased attention over the last couple of years and important changes have been made in the legislation relating to gender reassignment and in trans-specific healthcare practices. At the same time, many people with trans experiences report poor mental health, bad experiences when encountering the healthcare and a tendency to postpone seeking care due to being badly treated. LÄS MER

 5. 5. När livsvärldens mönster brister erfarenheter av att leva med demenssjukdom

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Rune Svanström; Högskolan i Skövde.; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Medical sciences; Medicin; dementia; lived experience; caring science; lifeworld; intentionality; identity;

  Sammanfattning : This thesis is focusing on the lived experience of dementia. Both living with a partner as well as living alone. There is no unequivocal picture of how it is to live with dementia and few studies have been carried out in homes of afflicted persons. LÄS MER