Sökning: "social funktion"

Visar resultat 1 - 5 av 216 avhandlingar innehållade orden social funktion.

 1. 1. Från Jernverk till Hjärnverk : Ungdomstidens omvandling i Ronneby under tre generationer

  Författare :Magnus Karlsson; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; David Riesman; Margaret Mead; social bonds; structure; character; cultural transformation; patterns of culture; youth; social change; life-history; Social changes; theory of social work; Sociologi; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The place is Ronneby, a smallish town in southern Sweden. My subjects are working class and lower middle class men in Ronneby, men who — since the beginning of the century — have encountered changing conditions for reaching adulthood. LÄS MER

 2. 2. Change and Legitimation : Social Democratic Governments and Higher Education Policies in Sweden and Germany

  Författare :Anett Schenk; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; North-Rhine Westphalia; Germany; Sweden; Social Democratic governments; actor-centered institutionalism; compensatory legitimation; legitimation; policies of higher education; systems of higher education; Sociology; Social structures; Samhällsvetenskaper; Sociologi; Sociala strukturer;

  Sammanfattning : Higher education has become a mega-topic in both political and scientific debate. Developments in systems of higher education and changes in the governance of such systems have been discussed in the literature. Such changes are brought about by collective actors within institutional settings. LÄS MER

 3. 3. The European Social Dialogue in Perspective : Its future potential as an autopoietic system and lessons from the global maritime system of industrial relations

  Författare :Ann-Christine Hartzén; Eva Schömer; Reza Banakar; Bettina Lemann Kristiansen; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European social dialogue; ITF FOC campaign; EU labour rights; autopoietic systems; collective bargaining; EU social policy; international industrial relations; social objectives of the EU; Europeiska sociala dialogen; ITFs kampanj mot bekvämplighetsflagg; EU fackliga rättigheter; autopoietiska system; kollektiva förhandlingar; kollektivavtalssystem; arbetsmarknadsreglering i EU; EUs sociala målsättningar; internationella industrial relations; European Social Dialogue; EU social objectives; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : There are three starting points for this thesis. First, there is the system of ESD, which is criticised for lacking capacity to improve the working conditions within the EU. Secondly, there is the system developed through the global ITF FOC campaign, which is considered to have capacity to improve working conditions for seafarers at a global level. LÄS MER

 4. 4. Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology; vetenskap; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first part is an exposé of Niklas Luhmann’s comprehensive sociological systems theory. Systems theory is a theory focusing upon the distinction between system and environment. LÄS MER

 5. 5. Visualisera energi i hushåll : Avdomesticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning

  Författare :Erica Löfström; Kajsa Ellegård; Jenny Palm; MariAnne Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy use; energy visualization; households; energy behaviour; Power Aware Cord; Anneberg; pilot project; heating system; time-diaries; Time-PAcTS; Energianvändning; energivisualisering; hushåll; energibeteende; Power Aware Cord; Anneberg; pilotprojekt; värmesystem; tidsdagbok; Time-PAcTS; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Ett centralt problem i strävan efter att minska energianvändningen i hushåll genom beteendeförändringar är att energi till stora delar är en osynlig produkt. Avhandlingen strävar efter att utveckla kunskap som kan bidra till mer hållbar utveckling genom att analysera tre företeelser som på ett konkret sätt synliggör energi och energirelaterat beteende: ett lokalt värmesystem, en s. LÄS MER