Sökning: "social construction of reality"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden social construction of reality.

 1. 1. Bilden av den "hotfulla ungdomen": om ungdomsproblem och fastställandet och upprätthållandet av samhällets moraliska gränser

  Detta är en avhandling från Värpinge Ord & Text, Östen Undéns gata 132, 227 62, Lund

  Författare :Lars B Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth delinquence; Youth gangs; deviance; judicial system; discourse; power; discretion; social construction; social control; social actor; arena; normalization; human service organizations.; moral boundaries; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen försöker jag visa hur polis, socialtjänst, rättsväsen, massmedia, olika intressegrupper, allmänhet och inte minst ungdomar själva skapar föreställningar om vad som är ett ungdomsproblem. De rutiner som de olika organisationernas aktörer utvecklar och det sätt som ungdomar och vi övriga "pratar" om ungdomsproblem bidrar till att den framställda bilden som regel blir överdriven och stereotyp. LÄS MER

 2. 2. The Kolkata Intellectuals and Bengali Modernity

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Kerstin B. Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kolkata; West Bengal; Intellectuals; Elite groups; Intellectual discourse; Postcolonialism; Relativism; Subaltern Studies; Methodology; Anthropology; Social Change; Development; Media; Kolkata; Västbengalen; intellektuella; elitgrupper; intellektuell diskurs; postkolonialism; relativism; subaltern studies; metod; antropologi; social förändring; utveckling; media;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to explore and enhance the understanding of methodological questions in anthropological analysis. I focus my main argument on topics taken up in antiorientalist and postcolonial approaches. Analysis is closely related to political issues and an analysis include a critical reflection and deconstruction. LÄS MER

 3. 3. Farewell to peasantry? : (Post)modernising rural Mexico - The case of the ejido peasants in the Isthmus of Tehuantepec

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Sandra Fernández C; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mexico; qualitative methods; campesinos; ejido system; geographies of exclusion and resistance; Rural development; depeasantisation process; Isthmus of Tehuantepec; Social geography; Socialgeografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att undersöka bondeskapets (the peasantry)framtida existens. Analysen görs på global nivå, men framför allt på lokal nivå i samband med implikationerna av Mexikos nya jordreform från 1992. LÄS MER

 4. 4. Substance over form : en redovisningsrättslig studie

  Detta är en avhandling från Jure förlag AB

  Författare :Kjell Johansson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; substance over form; economic substance; economic reality; legal form; legal reality; accounting law; Substance over form; Economic substance; Economic reality; Form; Legal form; Legal reality; Fair presentation; Accounting law;

  Sammanfattning : This thesis deals with substance over form and economic reality in accounting law. An extensive study is made of the International Financial Reporting Standards (IFRS) regarding accounting for inventories, property plant and equipment, investment property, intangible assets, construction contracts, finance and operating leases and some issues regarding consolidated financial statements, business combinations and consolidation of Special Purpose Entities (SPE). LÄS MER

 5. 5. Överflöd och ofullbordan. Essä om det moderna

  Detta är en avhandling från Coyote Förlag, Magnus Stenbocksgatan 5, SE-22224 LUND, Sweden

  Författare :Bo Isenberg; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; abstraction; abundance; classical modernity; contingency; crisis; modernity; oblivion; postmodernity; the principle of insufficient reason; religion; society; sociology; structivity; Sociology; tradition; cultural sociology; historical anthropology; Sociologi; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den moderna epokens början återfinns i det sena sjuttonhundratalet och i Europa. Det är en epok, en kultur som förstår sig som både ny och som annorlunda i förhållande till tidigare epoker och kulturer, sådana som vilat på myter, religion och tradition. LÄS MER