Sökning: "social communication"

Visar resultat 6 - 10 av 1540 avhandlingar innehållade orden social communication.

 1. 6. To mourn and resist stigma : Narration, meaning-making and self-formation after a parent’s suicide

  Författare :Anneli Silvén Hagström; Margareta Hydén; Ulla Forinder; Robert Neimeyer; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Grief; identity; Internet; narrative; stigma; suicide; theatre; youth; Identitet; Internet; narrativ; självmord; sorg; stigma; teater; ungdomar;

  Sammanfattning : Grief following a parent’s suicide has been called ‘the silent grief’: due to a prevailing stigma connected to suicide as a mode of death, the parent cannot be talked about. This silenced or distorted communication complicates grieving youths’ meaning reconstruction centred on the question of why the parent committed suicide – a question inevitably linked to queries of who the deceased parent was, and that ultimately triggers thoughts about who oneself has become in the light of this experience. LÄS MER

 2. 7. Fragile identities, patched-up worlds : Dementia and meaning-making in social interaction

  Författare :Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. LÄS MER

 3. 8. Institutions and the Geography of Innovation: A Regional Perspective

  Författare :Elena Zukauskaite; CIRCLE; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Economic Geography; Innovation; Innovation System; Institutions; Knowledge base; Region; Scania; Sweden;

  Sammanfattning : Economic geographers have long been intrigued by the role of institutions in innovation processes. It has been argued that differences in institutions are among the factors explaining the uneven innovative capacity across and within countries. LÄS MER

 4. 9. Human Behaviour in Social-Ecological Systems : Insights from economic experiments and agent-based modelling

  Författare :Caroline Schill; Therese Lindahl; Anne-Sophie Crépin; Johan Colding; Carl Folke; Juan Camilo Cárdenas; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Human behaviour; Common-pool resources; Ecological complexity; Collective action; Sustainable resource use; Regime shifts; Thresholds; Uncertainty; Communication; Knowledge-sharing; Economic experiments; Laboratory and field experiments; Agent-based modelling; Complex adaptive systems; Social-ecological systems; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Progress towards sustainability requires changes in our individual and collective behaviour. Yet, our fundamental understanding of behaviour in relation to environmental change remains severely limited. LÄS MER

 5. 10. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Maria Wolmesjö; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; Social sciences; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. LÄS MER