Sökning: "social communication"

Visar resultat 11 - 15 av 1540 avhandlingar innehållade orden social communication.

 1. 11. Dialogen i socialt arbete : en studie av socialbyråsamtal i ljuset av modern dialogteori

  Författare :Erik Fredin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Dialogue; dialogue theory; discursive dominance; initiative-response analysis; institutional discourse; perspective analysis; power relation; social work; topic analysis; utterance; Socialt arbete; Samtalsmetodik;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the dialogical encounters that take place between social workcr and client within the social services. The empirical material consists of 21 dialogues, 19 of which wcre recorded at two social welfare offices, one located in the center of Stockholm and the other in a suburb, and two which were recorded at the youth counseling office. LÄS MER

 2. 12. Barriärer och broar : Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet

  Författare :Madelaine Johansson; Johan Hedrén; Sofie Storbjörk; Magnus Boström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; Environmental politics; Environmental Objectives; Management by Objectives; Implementation processes; Social Systems Theory; Kommunikation; miljöpolitik; miljökvalitetsmål; målstyrning; implementeringsprocesser; social systemteori; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljömålsarbetet kan ses som en del av de insatser som krävs för att vi ska skapa en hållbar utveckling, vilken är en målsättning som ska genomsyra hela vårt samhälle. LÄS MER

 3. 13. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 4. 14. Making sense of contested illness : Talk and narratives about chronic fatigue

  Författare :Pia Bülow; Lars-Christer Hydén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; chronic illness; CFS; illness narratives; illness experience; narrative analysis; sense-making; interaction; identity; morality; temporalization; co-narration; storytelling; discursive management; kroniskt trötthetssyndrom; patienter; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis is to study how people suffering from chronic fatigue (usually Chronic Fatigue Syndrome, CFS) make sense of their medically unexplained and invisible illness. Due to the vagueness and indefinable character of this illness, it becomes disputed and doubted in many contexts. Thus, I call it a contested illness. LÄS MER

 5. 15. The significance of view of life in persons with Alzheimer's disease

  Författare :Anders Westius; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer s disease; identity; life story; view of life; interview; phenomenological hermeneutics; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Making it possible for persons with Alzheimer‟s disease (AD) to retain a sense of identity and personal worth during the process of the disease poses a great challenge to caregivers. The objective of the study was to investigate if the view of life of persons with AD could be understood in the frame of their life story and to elucidate the role of view of life in connection to their sense of identity. LÄS MER