Sökning: "social activity"

Visar resultat 1 - 5 av 1359 avhandlingar innehållade orden social activity.

 1. 1. Institutions and the Geography of Innovation: A Regional Perspective

  Författare :Elena Zukauskaite; CIRCLE; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Economic Geography; Innovation; Innovation System; Institutions; Knowledge base; Region; Scania; Sweden;

  Sammanfattning : Economic geographers have long been intrigued by the role of institutions in innovation processes. It has been argued that differences in institutions are among the factors explaining the uneven innovative capacity across and within countries. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsutveckling i socialt arbete : konstruktion och utprovning av en interaktiv modell

  Författare :Anna-Lena Perdahl; Stefan Morén; Christina Segerholm; Eric Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work practice; activity development; interactive research design; documentation; learning; reflection; socialt arbete; verksamhetsutveckling; dokumentation; lärande; reflektion; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis has been the activity development of social work practice. The thesis presents the construction of a theoretical frame for developing social work practice; namely, Interactive Activity-Documentation model (IAD), and includes the process of testing and reviewing the model. LÄS MER

 3. 3. ”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet : En observations- och intervjustudie

  Författare :Annsofie Mahrs-Träff; Marianne Abramsson; Elisabet Cedersund; Catharina Nord; Bengt G. Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Physical activity; old people; assisted living facilities; cultures; physical environment; Fysisk aktivitet; äldre; särskilt boende; kulturer; fysisk miljö;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet beskrivs vara positiv både för den fysiska och den psykiska hälsan för personer i alla åldrar. Det finns rekommendationer för hur mycket fysisk aktivitet människor bör ägna sig åt varje dag. Idag finns även rekommendationer för fysisk aktivitet framtagna för personer som bor i särskilt boende. LÄS MER

 4. 4. Understanding Individuals' Learning and Decision Processes in a Changing Environment by Using Panel Data

  Författare :Nursitihazlin Ahmad Termida; Yusak Susilo; Joel Franklin; Kiron Chatterjee; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Behavioural responses; seasons; panel data; travel diary; activity-travel pattern; theory of planned behaviour; space-time constraint; changing environment; tram; Stockholm; Transportvetenskap; Transport Science;

  Sammanfattning : When a new transport service is introduced, people have to learn and familiarize themselves with the new service before they decide to adopt it. These processes are developed over time, thus produce dynamics in individuals’ behavioural responses towards the service. This affects the demand of the new service, thus affect revenues. LÄS MER

 5. 5. Around the Screen : Computer activities in children’s everyday lives

  Författare :Pål André Aarsand; Karin Aronsson; Michael Tholander; David Middleton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; Activity frames; Computer activities; Identities; Digital technology; Classroom; family; Social interaction; Everyday life; Children; barn; datoraktivitet; digital teknologi; diskursanalys; familj; identitet; skola; social; interaktion; vardagsliv; Children; Barn;

  Sammanfattning : The present ethnography documents computer activities in everyday life. The data consist of video recordings, interviews and field notes, documenting (i) 16 students in a seventh grade class in a computer room and other school settings and (ii) 22 children, interacting with siblings, friends and parents in home settings. LÄS MER