Sökning: "small volumes"

Visar resultat 1 - 5 av 161 avhandlingar innehållade orden small volumes.

 1. 1. Lung volumes and lung mechanics in anesthetized children

  Författare :Adalbjörn Thorsteinsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sulfur hexafluoride; Anaesthesiology; lung volumes; lung compliance; Anesthesia: pediatric; functional residual capacity; intensive care; Anestesiologi; ventilation inhomogeneity; intensivvård; airway closure;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish LUNGVOLYMER OCH LUNGMEKANIK HOS BARN UNDER ANESTESI Avhandlingen är avsedd att fylla luckor i vårt vetande vad gäller normal utveckling av lungvolymer och lungans elasticitet hos barn, från tidiga spädbarnstiden till tonåren. Speciellt har tidigare funnits en brist på data hos barn yngre än skolåldern. LÄS MER

 2. 2. Internal dosimetry. Macroscopic, small-scale and microscopic perspectives

  Detta är en avhandling från Cecilia Hindorf, Dept. of Medical Radiation Physics, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Cecilia Hindorf; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiobiologi; Nukleärmedicin; radiobiology; Nuclear medicine; B-cell lymphoma; Radioimmunotherapy; Radionuclide therapy; Internal dosimetry; Radiopharmaceutical technology; Radiofarmaceutisk teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Interndosimetri ur ett makroskopiskt och mikroskopiskt perspektiv Med interndosimetri menas den metod man använder för att bestämma en absorberad dos till en vävnad för ett radioaktivt ämne som är fördelat i kroppen. Absorberad dos, dvs den av strålningen deponerade energin per massenhet, mäts i enheten gray (1 J/kg = 1 Gy) och kan beräknas med ekvationerna som syns på omslaget. LÄS MER

 3. 3. Surgically corrected univentricular hearts. Anatomical, haemodynamic and functional status at a long-term follow-up

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Eva Strömvall-Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cavopulmonary connections; univentricular hearts; long-term follow-up; pulmonary; arteriovenous malformations; lung volumes; cardiac output; pulmonary gas exchange and maximal; exercise studies;

  Sammanfattning : The Fontan operation and its modifications are applied to a large spectrum of congenital heart defectswith univentricular physiology. The Fontan circulation is characterised by a reduced, non-pulsatilepulmonary blood flow and the elevated central venous pressure is the main driving force for thepulmonary blood flow. LÄS MER

 4. 4. On Clustering of Random Points in the Plane and in Space

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Marianne Månsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; geometric probability; integral geometry; convex sets; random intersections; mixed volumes; scan statistics; Poisson approximation; Stein-Chen method; convergence of point processes;

  Sammanfattning : If n points are independently and uniformly distributed in a large rectangular parallelepiped, A in Rd, d =2,3, they may possibly aggregate in such a way that they are contained in some translate of a given convex set C in A. If the points are replaced by copies of C, these translated sets may have a non-empty intersection. LÄS MER

 5. 5. Iodine status and iodine pool an a small community in western Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Mille Milakovic; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; goitre; thyroid volume; ultrasonography; urinary iodine; TpoAb; TSH; iodine supplementation; radioiodine uptake; scintigraphy; XRF;

  Sammanfattning : Iodine is essential in the synthesis of the vital hormones of the thyroid gland. On a worldwide basis, iodine deficiency is the global most important cause of thyroid disease. LÄS MER