Sökning: "small firms"

Visar resultat 11 - 15 av 210 avhandlingar innehållade orden small firms.

 1. 11. Small firm capabilities for competitiveness : an empirical study of ICT related small Swedish firms

  Författare :Vinit Parida; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Small technological firms are today facing turbulent environments where they are constantly challenged and have to struggle to remain competitive. The resourcebased view argues that firms with unique capabilities are able to achievecompetitiveness. LÄS MER

 2. 12. Contextualization of Evolving Patterns in the Internationalization of Small Firms

  Författare :Ya Zhang; Anna Öhrwall Rönnbäck; Christina Grundström; Magnus Holmström; Svante Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationalization; evolving patterns; small firms; prospect theory; emerging markets;

  Sammanfattning : The internationalization of SMEs has been recognized as one of the important paths to growth in SMEs. However, internationalization is also a resource and competence-demanding process. LÄS MER

 3. 13. Innovation i små etablerade företag : ett samspel nära kund och marknad

  Författare :Erika Lind; Anna Rönnbäck Öhrwall; Mattias Axelson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Innovation; små och medelstora företag; Produktinnovation; Product Innovation;

  Sammanfattning : I tider av snabb teknisk utveckling, ändrade marknadsbehov, och allt starkare konkurrens är förmågan till innovation och förnyelse central, inte bara för det enskilda företaget utan för samhället i stort. För små företag är innovation särskilt viktigt eftersom begränsade resurser gör det svårt att konkurrera med andra medel. LÄS MER

 4. 14. Relationship alignment between small firms : an information exchange perspective on dyads

  Författare :Dan Harnesk; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer and Systems Science; Data och Systemvetenskap;

  Sammanfattning : The thesis is about conceptualizing relationship alignment in small firm relationships from an information exchange perspective. The thesis has a theoretical focus but is also informed by three case studies. LÄS MER

 5. 15. Financial systems and the financing of high-technology small firms : The cases of Sweden, Linköping, and Santa Clara County

  Författare :Marcus Zackrisson; Hans Sjögren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovation; High-technology; Venture capital; Banks; Small firms; Financial systems; Pecking order; Debt Equity ratio; Exit; Småföretag; Finansiering; Sverige; Förenta Staterna; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This is a study of the relation between the financial systems and the financing of hightechnology small firms (HTSFs). The starting point is the notion of two different financial systems: bank-oriented, in which banks (debt) and other financial intermediaries play an important role in the financing of firms, and market-oriented, where the role of banks is less important and stock markets (equity) play a larger role. LÄS MER