Sökning: "slang"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet slang.

 1. 1. Exotismer, romanticismer och vanliga överdrifter. Mönster och metaforer i svensk drogslang : Exotisms, romanticisms and ordinary exaggerations. Patterns and metaphors in Swedish drug slang

  Författare :Maja Lindfors Viklund; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Blatte betyder kompis : Om maskulinitet och språk i en högstadieskola

  Författare :Rickard Jonsson; Charles Westin; Don Kulick; Mats Börjesson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masculinity; sexuality; ethnicity; language; performativity; normative Swedishness; heteronormativity; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis deals with masculinity and language among a group of teenage boys. Based on a year’s fieldwork at a middle school in a Stockholm suburb, the study focuses on how language is used to “perform” masculinity and how the stereotype of the “immigrant youth” emerges in daily communication in school. LÄS MER

 3. 3. Hypothermia as an adjunctive therapy in Acute Myocardial Infarction and Cardiogenic Shock

  Författare :Matthias Götberg; Kardiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AMI; Cardiogenic Shock; CMR; Hypothermia;

  Sammanfattning : INTRODUCTION: Reperfusion therapy in patients with an ongoing ST-elevation myocardial infarction (STEMI) is to re-establish coronary flow in the epicardial arteries as soon as possible in order to reduce infarct size and associated complications. Hypothermia has in experimental studies been shown to reduce infarct size. LÄS MER

 4. 4. Aspects of retransfusion of shed blood in cardiac surgery

  Författare :Björn Brondén; Anestesiologi och intensivvård; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CABG; cardiotomy suction; lipid microemboli; porcine study; clinical study; cystatin C; creatinine; iohexol clearance; outcome; retransfusion; transfusion; blood.;

  Sammanfattning : The use of cardiotomy suction during open heart surgery with cardiopulmonary bypass (CPB) has a long tradition and often regarded as mandatory. Recently, studies have described potentially negative effects of cardiotomy suction with activation of the complement system, enhanced inflammatory response, hemolysis and coagulopathy. LÄS MER

 5. 5. Microbial biofilms on peritoneal dialysis catheters

  Författare :Maria Pihl; Odontologiska fakulteten (OD); []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Peritoneal dialysis; Biofilm;

  Sammanfattning : Då njurarna slutar fungera produceras ingen urin, och avfallsprodukterna stannar kvar i blodet. Detta tillstånd kallas uremi (”urin i blodet”) och leder till döden om det inte behandlas. Det finns två artificiella sätt att rena blodet på, hemodialys och peritonealdialys. LÄS MER