Sökning: "slöjdundervisning"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet slöjdundervisning.

 1. 1. Slöjdämnet : intryck, uttryck, avtryck

  Författare :Kajsa Borg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arts and Crafts; didactics; perspective of the pupil; compulsory school; manual work processes; self-made objects; cultural heritage; problemsolving; aesthetic learning processes; tacit knowledge; pupil centred teaching; bodily experience; communicative expressions; slöjd; slöjdundervisning; grounded theory; Education; Pedagogik; Arts and Crafts slöjd ; resthetic learning processes; communicative expressions.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to illuminate and question the school subject Sloyd from the perspective of the former pupils, now adult persons The empirical investigations cover interviews with subject teachers and adult, focusing their memories of the Sloyd subject in the compulsory school. The analysis shows that the impression of the qualities of the subject is connected to the pupil's personal and bodily experience of the work process in textile, wood or metal material. LÄS MER

 2. 2. Såga rakt och tillverka uttryck : En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet

  Författare :Jenny Frohagen; Ingrid Professor; Ingvild Førsteamanuensis; Marléne Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sloyd Education; Craft Knowing; Craft literacy; Sloyd literacy; Knowing-in-action; Tacit Knowing; Learning Study; Phenomenographic Analysis; Slöjd; Slöjdundervisning; Hantverkskunnande; slöjdlitteracitet; praktisk kunskap; manuell bildning; tyst kunskap; learning study; fenomenografisk analys; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : Sloyd is related to craft knowing, making traditions and materiality. The meaning of knowing in sloyd is vaguely articulated and thereby can be interpreted by teachers in different ways. This study aims at contributing to an articulation of craft knowing within sloyd education. LÄS MER

 3. 3. Vad, hur och varför i slöjdämnet : textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen

  Författare :Åsa Jeansson; Britt-Marie Styrke; Inger Landström; Anders Marner; Marléne Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers pedagogical thinking; teaching; PCK; knowledge requirements; craft education; interviews; textilslöjd; slöjdundervisning; Lgr11; kunskapskrav; kunskapsområdet slöjd; didaktiskt tänkande; didaktisk innehållskunskap; intervjuer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The thesis deals with questions of how the purpose and content in the Swedish school subject Sloyd can be understood in the present, some years after a new curriculum came into effect in 2011. Through sloyd teachers’ stories of their knowledge and the historical traces that have left a mark on their teaching, such as older syllabuses and mediated experiences, the intention is to examine the pedagogical thinking that forms the classroom’s activities. LÄS MER

 4. 4. Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen

  Författare :Peter Hasselskog; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; slöjdlärare; förhållningssätt; dagbok; mp3; slöjddidaktik; slöjdpedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte är att synliggöra slöjdlärares skilda förhållningssätt i undervisningen. Hur lärare genomför sin undervisning och agerar i förhållande till sina elever påverkar vad eleverna ges möjlighet att lära. Olikheter mellan lärare relaterar också till att slöjdundervisningen skall vara likvärdig. LÄS MER