Sökning: "skrivforskning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet skrivforskning.

 1. 1. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; skrivande; skrivforskning; bedömning; interaktion; svenskämnet; gymnasiet; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; uppsatsskrivande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 2. 2. Datorstödd språkgranskning under skrivprocessen : svensk språkkontroll ur användarperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

  Författare :Rickard Domeij; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Computational linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Datorlingvistik; datorlingvistik; Computational Linguistics;

  Sammanfattning : Datorstödd språkgranskning med kontroll av stavning, teckenanvändning, ordval och grammatik är ett av språkteknologins största tillämpningsområden. Sådana språkkontrollfunktioner har funnits i ordbehandlingsprogram för engelska i mer än ett decennium. LÄS MER