Sökning: "skriva gymnasieskola"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden skriva gymnasieskola.

 1. 1. Fiktion genom två medier : En studie om gymnasieelevers menings-skapande utifrån Hjalmar Söderbergs novell "Pälsen" och dess adaption till film

  Författare :Simon Wessbo; Bengt-Göran Martinsson; Therese Örnberg Berglund; Christina Olin-Scheller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Litteraturreception; Filmreception; Litteraturdidaktik; Medieekologi; Medielandskap; Multimodalitet; Affordans; Intrigreception; Inferenser; Litteraturundervisning; Gymnasieskola; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra med detaljerad kunskap om gymnasieelevers meningsskapande utifrån fiktion från olika medier, i detta fall skönlitteratur i form av en tryckt novell och en novellfilm som är en adaption av novellen. Fyra mediala förutsättningar iscensätts där skönlitteratur och film används, för att undersöka hur gymnasieungdomar skapar mening om skönlitteratur och film och vilka didaktiska konsekvenser detta får. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet : tillgång och användning

  Författare :Therése Haglind; Berner Lindström; Anna-Lena Godhe; Annika Lantz-Andersson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Digitala verktyg; skaldator; mobiltelefonen; LMS; tillgång; användning; gymnasieskolan; 1:1; resurser;

  Sammanfattning : Skolan är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både möjligheter och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar om digitaliseringen av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en verksamhet där tillgången till digitala verktyg på flera sätt är tillgodosedd. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet: tillgång och användning : Digitalization of upper secondary school: access and use

  Författare :Therése Haglind; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Digitala verktyg; skaldator; mobiltelefonen; LMS; tillgång; användning; gymnasieskolan; 1:1; resurser;

  Sammanfattning : Skolan är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både möjligheter och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar om digitaliseringen av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en verksamhet där tillgången till digitala verktyg på flera sätt är tillgodosedd. LÄS MER