Sökning: "skriftspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet skriftspråk.

 1. 1. Vägar till ett akademiskt skriftspråk

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Sofia Ask; Jan Einarsson; Eva Östlund-Stjärnegårdh; Jon Smidt; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; teaching; learning; academic writing; discourse; interim text; changes of level; Swedish language; akademiskt skrivande; diskurs; interimtext; stadieövergång; didaktik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Svenska språket med didaktisk inriktning; Swedish Didactics;

  Sammanfattning : AbstractAsk, S., 2007: Vägar till ett akademiskt skriftspråk (Roads to academic written language). Acta Wexionensia nr 115/2007. LÄS MER

 2. 2. I skriftens gränstrakter Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alva Dahl; Björn Melander; Anna Cullhed; Per Ledin; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; punctuation; dialogism; written language; stylistics; viewpoint; interpunktion; skiljetecken; typografi; stilistik; skriftspråk; dialogism; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Punctuation is an indispensable element in formal and literary texts as well as everyday writing. Studying punctuation is therefore necessary in order to understand written language. Still, it does not fit easily into descriptions of language as an abstract, given system, composed of lexicon and grammar. LÄS MER

 3. 3. Studentsvenska : studier i stockholmsabiturienters examensuppsatser 1864-1965

  Detta är en avhandling från Stockholm : Skriptor

  Författare :Ebba Lindberg; [1973]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska språket; Syntax; Skriftspråk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skriftspråksutveckling under högstadiet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

  Författare :Mikael Nordenfors; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Högstadiet; elev; skrivutveckling; skriftspråk; longitudinell studie; direkt anföring; indirekt anföring; erlebte rede; fri indirekt anföring; röst; röstväxling; ordlängd; ordmedellängd; medelordlängd; ordvariation; textlängd; textanalys; skönlitteratur; sakprosa; nationella prov; systemisk funktionell grammatik; litteraturvetenskap; narrativ; narratologi; stilistik;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this thesis is to characterize patterns of development in texts written by pupils in secondary school in Sweden. The thesis applies both a traditional quantitative approach to 318 texts and an approach based on the concept voice to 266 texts. LÄS MER

 5. 5. Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

  Författare :Carin Sandqvist; [1980]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Abstract not available.... LÄS MER