Sökning: "skolresultat sverige"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden skolresultat sverige.

 1. 1. Physical Activity During Growth. Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic Performance

  Författare :Jesper Fritz; Ortopedi - klinisk och molekylär osteoporosforskning; []
  Nyckelord :fysisk aktivitet; barn;

  Sammanfattning : Frakturer är ett stort och dessutom ökande samhällsproblem. Genom att stärka skelettet och muskulaturen kan risken för frakturer minskas. Hög fysisk aktivitet är associerad med hög benmassa, gynnsam skelettstruktur, god muskelfunktion och låg risk att drabbas av frakturer. LÄS MER

 2. 2. Alla lika - alla olika: skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda utomlands

  Författare :Elisabeth Elmeroth; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Achievement; compulsory school; immigrant; national evaluation; grade nine; Sweden; Pedagogik; Pedagogy and didactics; attitudes; didaktik; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study was to provide knowledge about the school situation of pupils in Sweden whose parents were both born abroad. The connections between the pupils’ background, other factors shown to be significant in earlier studies, and school results have been identified and analysed. LÄS MER

 3. 3. Essays on forest conservation policies, weather and school attendance

  Författare :Laura Villalobos-Fiatt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Economics; Forest conservation policies; Education; weather;

  Sammanfattning : Sammanfattningar: Paper I Heterogena lokala spridningseffekter från skyddade områden i Costa Rica Spridningseffekter kan reducera eller förstärka nettopåverkan av policies kopplade till markanvändning. Relativt lite är emellertid känt om storleken på sådana effekter. LÄS MER