Sökning: "skolprestationer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet skolprestationer.

 1. 1. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3

  Författare :Ingegerd Ericsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; physical education; motor training; motor skill observations; cognition; attention; Physical training; Cognition; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning;

  Sammanfattning : Denna studie visar betydelsen av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. En interventionsgrupp bestående av två årskullar elever har en obligatorisk rörelselektion varje skoldag. LÄS MER

 2. 2. Lagom perfekt : Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar

  Författare :Linda Hiltunen; Anna-Liisa Närvänen; Bengt Starrin; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; subjective ill health; young people; gender; social status; social relations; school performance; proactive and reactive strategies; emotion management; subjektiv ohälsa; ungdomar; genus; social status; sociala relationer; skolprestationer; strategier; emotionshantering; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The pursuit of restrained perfection: Experiences of ill health among adolescent girls and boysRates of self-reported mental health problems among young people in Sweden are alarmingly high. Despite several contributions to the literature, knowledge about the subjective health of adolescents is still scarce; specifically, little is known about their experiences of subjective ill health. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar, förväntningar och didaktiska val - en studie om undervisningens betydelse för pojkars skolprestationer

  Författare :Ingela Åhslund; Lena Boström; Catharina Annsofie Höijer; Frans Ørsted Andersen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att klara skolan när huvudet dunkar och kroppen värker : en studie om återkommande smärta och skolprestation bland skolbarn

  Författare :Susanne Ragnarsson; Solveig Petersen; Anna-Karin Hurtig; Gunnar Sjöberg; Eva Clausson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; återkommande smärta; skolprestation; skolbarn; ungdomar; recurrent pain; academic achievement; school-failure; school-aged children; adolescents;

  Sammanfattning : Bakgrund Återkommande smärta är ett av de vanligaste folkhälsoproblemen bland skolbarn. Den höga förekomsten är ingen ny kunskap, trots det finns det lite beskrivet hur smärtan påverkar barnens funktion och då särskilt om det får konsekvenser för barnens skolprestationer. LÄS MER

 5. 5. Long-term follow-up of very low birthweight children : A prospective study from the southeast region of Sweden

  Författare :Per-Olof Gäddlin; Ingemar Leijon; Orvar Finnström; Torstein Vik; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Very low birthweight infants; Follow-up studies; Adolescence; Gender; Neonatal risk factors; Magnetic Resonance Imaging; Cognitive function; School performance; Health; Quality of Life; Paediatric medicine; Pediatrisk medicin;

  Sammanfattning : Background: The survival rates for very low birthweight (VLBW; birthweight ≤1500 g) children are increasing, but they run a greater risk than controls of developing neurosensory disabilities and other functional problems during childhood. However, there is a great need for more knowledge regarding long-term outcome to adulthood in VLBW subjects. LÄS MER