Sökning: "skolfrånvaro"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet skolfrånvaro.

 1. 1. Present absences Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linnea Bodén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school absenteeism; digital registration; software; practices; posthumanism; skolfrånvaro; digitala system; registrering; praktiker; posthumanism;

  Sammanfattning : The aim of the study is to explore how school absenteeism as a material-discursive phenomenon is produced in the practices of humans and nonhumans, when absences and presences are registered and managed through digital technologies. How is the phenomenon of school absenteeism produced when absences and presences are digitally registered? How does the phenomenon of school absenteeism emerge when both human and nonhuman entanglements are included in the apparatuses of knowing?Through a posthumanist approach, the study engages empirically with two types of software for the registration of absences and presences at three Swedish schools. LÄS MER

 2. 2. Essays on forest conservation policies, weather and school attendance

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Laura Villalobos-Fiatt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Forest conservation policies; Education; weather;

  Sammanfattning : Sammanfattningar: Paper I Heterogena lokala spridningseffekter från skyddade områden i Costa Rica Spridningseffekter kan reducera eller förstärka nettopåverkan av policies kopplade till markanvändning. Relativt lite är emellertid känt om storleken på sådana effekter. LÄS MER

 3. 3. Reliability, validity, incidence and impact of temporomandibular pain disorders in adolescents

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University. Faculty of Odontology

  Författare :I-M Nilsson; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :ODONTOLOGY Other odontology; ODONTOLOGI Övrig odontologi; Medicine;

  Sammanfattning : The first aim of this thesis was to investigate the prevalence of temporomandibular disorder (TMD) pain in adolescents in a Swedish county and whether there were differences in patient age and gender and in treatment given for TMD pain by dentists in Public Dental Service (PDS) clinics. The epidemiological variable TMD-S was introduced in the PDS in Östergötland County, Sweden, in 2000 and is recorded for all adolescents aged 12–19 at the annual routine examination. LÄS MER

 4. 4. Recurrent Streptococcal Pharyngotonsillitis Studies on etiology and treatment

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Arne Orrling; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; Infektioner; Otorhinolaryngology; Infections; Clindamycin.; Penicillin tolerance; Tonsillar surface fluid; treatment failure; Group A streptococci; hörsel- och talorganen; audiologi; audiology; Recurrent streptococcal pharyngotonsillitis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Akut faryngotonsillit orsakas till ca 40 % av betahaemolytiska grupp A streptokocker (GAS) och till ca 10% av andra bakterier. Ca 30% av fallen är virusutlösta och i ca 20% är genesen okänd. LÄS MER