Sökning: "skolastisk"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet skolastisk.

  1. 1. Ubi est unitas? : The Latin Letters from Johannes Annorelius, a Swedish Catholic Convert, to his Brother. A Critical Edition with an Introduction

    Detta är en avhandling från Latin

    Författare :Cajsa Sjöberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Latinska språket; Latin language; heresies; scholasticism; Annorelius; critical edition; Latin letters; the Capuchin Order; Swedish Catholic converts; Counter-reformation; Latin literature; Neo-Latin; controversial theology; Latinsk litteratur;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av en kritisk edition av Johannes Annorelius? latinska brev till brodern Julius (G3, Uppsala universitetsbibliotek). I början av 1700-talet lämnade Johannes Annorelius Uppsala och blev katolik och kapucinmunk i Flandern. LÄS MER