Sökning: "skola värdegrund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden skola värdegrund.

 1. 1. Med livet på schemat : : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Camilla Löf; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demokrati; hälsa; livskunskap; värdegrund; kritisk diskursanalys; barndsomssociologi; etnografi; skola; Humanities Social Sciences; life competence education; barndomssociologi; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Skolämnet livskunskap har vuxit fram i svenska skolor under det senaste decenniet, ofta utifrån en ambition att främja hälsa och att konkretisera skolans värdegrundsarbete. Mot bakgrunden att livskunskap inte är obligatoriskt i svensk skola och därför saknar nationella riktlinjer har ämnet i den lokala skolpraktiken kommit att omfattas av en mängd olika arbetssätt och program. LÄS MER

 2. 2. Värdepedagogik i skolans vardag Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Robert Thornberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; values education; moral education; school rules; discipline; rule practice; moral practice; värdepedagogik; skolregler; fostran; värdegrund; regelarbete; moralisk praktik; normer; socialisation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore values education as it takes place in everyday interactions between teachers and students. Focus has been on rule practice between teachers and students, which has been interpreted during the research process as the most salient phenomenon in the practice of values education. LÄS MER

 3. 3. Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma Formell och informell socialisation i en muslimsk skola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Åsa Aretun; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School ethnography; sociology of childhood; age; socialisation; upbringing; religious education; Muslim schools; cultural politics; Skoletnografi; barndomssociologi; ålder; socialisation; uppfostran; konfessionell utbildning; muslimska skolor; kulturpolitik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine how children as social beings and actors form themselves within the framework of a school institution that adults have set up in order to shape them in deliberate ways through nurturing education. The study is based on long-term fieldwork in a Muslim faith school in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Reformpedagogik i möte med den statskommunala skolan i Barnets århundrade

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Esbjörn Hellström; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Waldorf methods; progressive pedagogy; Elsa Köhler; Ellen Key; Rudolf Steiner; Husserl; Gadamer; Habermas; activity-pedagogics; aktivitetspedagogik ; Communicative Action; culture democracy; education; epistemology; hermeneutic; pedagogic; phenomenology; reflection-in-action; reform-pedagogics; school; reformpedagogik ; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The starting point for this dissertation can be characterised with the question: why don't dreams come true? In 1900, Ellen Key proclaimed the coming hundred years as the children's century. One of the great questions of the time concerned the relation between the individual and the community. LÄS MER

 5. 5. Interkulturellt lärande Intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början

  Detta är en avhandling från Luleå

  Författare :Monica Eklund; Mittuniversitetet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Interkulturellt lärande; grundskola; läroplaner; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras interkulturellt lärande dels utifrån statens intentioner avseende den formella socialisationens mål och innehåll, dels utifrån lärandet hos eleverna, det vill säga som realitet. Det övergripande målet var att analysera om den offentliga socialisationen inom grundskolan ger barn och ungdomar redskap att hantera kulturell mångfald. LÄS MER