Sökning: "skola i normer"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden skola i normer.

 1. 1. Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det : Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år

  Författare :Jenny Bengtsson; Eva Reimers; Lena Martinsson.; Fanny Ambjörnsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Norms; school; age; gender; sexuality; heteronormativity; childhood; Normer; skola; ålder; genus; sexualitet; heteronormativitet; barndom;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur föreställningar kring normalitet kommer till uttryck och förhandlas i de vardagliga praktikerna i skolans tidigare år. I särskilt fokus är normer kring ålder, genus och sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Värdepedagogik i skolans vardag : Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever

  Författare :Robert Thornberg; Gunnel Colnerud; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; values education; moral education; school rules; discipline; rule practice; moral practice; värdepedagogik; skolregler; fostran; värdegrund; regelarbete; moralisk praktik; normer; socialisation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore values education as it takes place in everyday interactions between teachers and students. Focus has been on rule practice between teachers and students, which has been interpreted during the research process as the most salient phenomenon in the practice of values education. LÄS MER

 3. 3. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Författare :Maria Heintz; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaction often takes place in groups. The school class is an important group in which children interact. Children spend a large percentage of their day with their classmates in school and classmates are not only co-workers, but also individuals interacting socially as friends. LÄS MER

 4. 4. Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling

  Författare :Helena Hallerström; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; norm analyses; norm model; structures; norm supporting; norms; local authorities; law; decentralisation; steerage; principals´ domain; domain; principals´ norms; curriculum development; educational development; education; development; leadership; headmaster; Sociology of law; principal; Juridical science; Administrative law; Sociology; Samhällsvetenskaper; Rättsvetenskap; juridik; Förvaltningsrätt; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis puts a focus on school leadership and school development. The local authorities took over responsibility for public education in 1991. At the same time, steerage by rules was abandoned in favour of steerage by goal-setting and result evaluation. The principal is an important link in this chain of steerage. LÄS MER

 5. 5. Vid framtidens hitersta gräns : Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Författare :René León Rosales; Beatriz Lindqvist; Lahdenperä Pirjo; Anna Sofia Lundgren; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; grundskola; segregation; maskuliniteter; pojkar; etnicitet; etnografi; etnologi; pedagogik; Foucault; interpellation; Etnologi; Ethnology; Pedagogik; Education; boys; primary school; ethnicity; urban segregation; masculinities; ethnography; ethnology; pedagogy; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to highlight the central conditions, norms and values which enable the staging of certain masculine pupil positions and hinder others at a school located in the northern part of the municipality of Botkyrka, during 2004–2005. The school and the neighbourhood in this study are characterized by a high percentage of people with immigrant background, a result of urban ethnic segregation. LÄS MER