Sökning: "skin prick test"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden skin prick test.

 1. 1. Microvascular inflammatory response in the skin

  Författare :Vladimir Evilevitch; Lunds universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tomografi; medicinsk instrumentering; Physiology; Fysiologi; radiologi; Klinisk fysiologi; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics; sodium nitroprusside; terbutaline; anandamide; TRPV1; skin prick test; vanilloid receptor; skin microcirculation; laser Doppler imaging; Plasma exudation; vasodilatation;

  Sammanfattning : This thesis examines the microvascular inflammatory response in the skin. The microvascular response includes vasodilatation and plasma exudation. In the first three studies, the combined response was measured in guinea pig skin with a technique based on detection of radiolabelled protein. LÄS MER

 2. 2. Atopic dermatitis in adults: prognosis and factors of importance for persistence

  Författare :Mari Helen Sandström Falk; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; atopic dermatitis; adults; prognosis; prognostic factors; Malassezia; atopu patch test; skin prick test; IgE; prevalence; severity; locations;

  Sammanfattning : Atopic dermatitis (AD) is a common skin disease with multifactorial aetiology. Elevatedlevels of serum IgE are common in AD patients and IgE antibodies to the yeast Malassezia, amember of the cutaneous microflora, are also common. LÄS MER

 3. 3. Assessing eczema and food allergy in young children

  Författare :Irene Devenney; Karin Fälth-Magnusson; Arne Høst; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; atopy; eczema; food allergy; nitric oxide; oral food challenge; skin prick test; Paediatric medicine; Pediatrisk medicin;

  Sammanfattning : Background: Atopic disease is an increasing problem. Eczema affects 10-20% of young children, and 33-37% of children with eczema are food allergic. Among other factors, nitric oxide (NO) is thought to play a role in eczema and food allergy. LÄS MER

 4. 4. Polyunsaturated fatty acids in relation to childhood and maternal allergic diseases

  Författare :Guo Yu; Birgitta Strandvik; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :fatty acids; allergic diseases; atopic diseases; children; mothers; cord blood; serum; colostrum; human milk; IgE; skin prick test; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study polyunsaturated fatty acid (PUPA) in relation to the appem11nce of anergic diseases in children and mothers in late pregnancy and during the lactation period and to the development of atopy in children, as well as the influence of maternal PUF A on their babies.The levels of docosahexaenoic acid (DHA, C22:6n-3) and total n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids (LCP) were lower (p = 0. LÄS MER

 5. 5. Eczema in young children : aspects of clinical investigation and treatment

  Författare :Gunilla Norrman; Karin Fälth-Magnusson; Magnus Borres; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; allergy; eczema; skin tests; food allergy; food challenge; IgG4; IgE; elimination diet; SCORAD; children; infants; adolescents; Allergology; Allergologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eksem förekommer hos 10-20% av barn i hela världen. En tredjedel av barnen med eksem har födoämnesallergi. Hos de flesta växer födoämnesallergin bort innan skolåldern. Förbättrat kliniskt omhändertagande och bättre förståelse av hur klinisk tolerans uppkommer är viktiga mål för forskning inom barnmedicin. LÄS MER