Sökning: "skill"

Visar resultat 1 - 5 av 345 avhandlingar innehållade ordet skill.

 1. 1. Mellan grönt tänkande och vardagligt görande : en hushållsstudie om aktiviteter för hållbar utveckling i fyra svenska kommuner

  Författare :Karin Skill; Elin Wihlborg; Kajsa Ellegård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hållbar utveckling; hushåll; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur hushållsmedlemmar organiserar, uppfattar och genomför sina vardagliga aktiviteter och vilka resurser de använder för att genomföra dessa, i förhållande till visionerna om hållbar utveckling som avmaterialisering. Resurserna antas här innebära såväl materiella resurser, som kunskaper, sociala nätverk och infrastrukturer som människor behöver för att genomföra sina aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. (Re)Creating Ecological Action Space : Householders' Activities for Sustainable development in Sweden

  Författare :Karin Skill; Elin Wihlborg; Per Gyberg; Susan Baker; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable development; households; ecological action space; structuration theory; political participation; environmental problems; gender; Hållbar utveckling; hushåll; ekologiskt handlingsutrymme; politiskt deltagande; miljöproblem; genus; struktureringsteori; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Where does my individual responsibility for the environment start and end? Should I be responsible for environmental stress in India only because my shoes were produced there, or for climate change that endangers species in Antarctica, or rising sea levels on Pacific islands which just might have been caused by my driving? What do I need to do if I think it is my responsibility? And how do I decide which is a better alternative from an environmental point of view? Who should I trust when deciding on what action to take, and what opportunities do I need for acting?This multidisciplinary thesis takes the politicization of everyday household activities due to environmental consequences, and individualization of responsibility, as its starting points. These points make it increasingly important to understand what responsibility individuals experience, and how they act in accordance with these perceptions. LÄS MER

 3. 3. Rewards to skill supply, skill demand and skill match-mismatch: Studies using the Adult Literacy and Lifeskills survey

  Författare :Richard Desjardins; Nationalekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skill mismatch; Education mismatch; overeducation; skill use; adult literacy; adult education; segmentation theory;

  Sammanfattning : This thesis is a collection of three independent but closely related studies. The focus is on the potential causes of skill mismatch, the extent of skill mismatch, the socio-demographic make-up of skill mismatch, and the consequences of skill mismatch in terms of earnings as well as employer sponsored adult education/training. LÄS MER

 4. 4. Hertig av ovisshet : aspekter på yrkeskunnande

  Författare :Lotte Alsterdal; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; practical versus theoretical knowledge; skill of epistemology; tacit knowledge; comparative case study; literary metaphor; analogical thinking; indirect method; occupational training; praktisk kunskap versus teoretisk kunskap; yrkeskunnandets epistemologi; tyst kunskap; jämförande fallstudier; litterära metaforer; analogiskt tänkande; indirekta metoder; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Essays on the Skill Premium

  Författare :Klas Sandén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Wage Inequality; Skill Premium; Human Capital; Occupational Choice; Cooperatives; Contracting Out; Outsourcing; Fragmentation; Technological Change; Market Power; Monopolistic Competition; Innovation; Risk; Uncertainty;

  Sammanfattning : The thesis consists of three separate essays about wage inequality in industrialized countries. In the first essay, it is shown that an increased supply of high-skill workers can increase the wage rate and increase the relative wage of high-skill workers. LÄS MER