Sökning: "skeletal site"

Visar resultat 16 - 20 av 43 avhandlingar innehållade orden skeletal site.

 1. 16. Fibromodulin and chondroadherin in connective tissue homeostasis

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Section for Molecular Skeletal Biology and Rheumatology

  Författare :Viveka Tillgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Collagen; integrin; cell surface proteoglycan; extracellular matrix; and small leucine-rich repeat proteoglycan.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med studierna i denna avhandling har i huvudsak varit att förstå funktion för de två proteinerna fibromodulin och kondroadherin och deras samspel med övriga komponenter i bindväven. Dessa två proteiner fungerar som byggstenar och tillhör en familj av proteiner lokaliserade i bindväven i den så kallade extracellulära matrisen utanför cellerna. LÄS MER

 2. 17. Tracing Prehistoric Activities : Life ways, habitual behaviour and health of hunter-gatherers on Gotland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Petra Molnar; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Activity-related change; Musculoskeletal Stress Markers; Extramasticatory wear; dental wear; Health index; Pitted Ware culture; Neolithic; Ajvide; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; osteoarkeologi; Osteoarchaeology;

  Sammanfattning : In the present thesis, skeletal and dental evidence of physical strain and habitual behaviour has been investigated through musculoskeletal stress markers (MSM) and extramasticatory dental wear. The skeletal and dental traits have been examined in relation to health patterns and material culture in order to gain better knowledge of life ways of hunter-gatherers on Gotland with special focus on Pitted Ware culture sites and the Ajvide site in particular. LÄS MER

 3. 18. X-ray characterization of PaPheOH, a bacterial phenylalanine hydroxylase

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP) (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet)

  Författare :Fredrik Ekström; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemistry; PaPheOH; PheOH; PAH; phhA; phenylalanine hydroxylase; protein crystallography; a-actinin; microcrystal; ABD; CH-domain; Biokemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Many human diseases are associated with the malfunction of enzymes in the aromatic amino acid hydroxylase family, e.g. phenylketonuria (PKU), hyperphenylalaninemia (HPA), schizophrenia and Parkinson's disease. LÄS MER

 4. 19. Children Lost and Found : A bioarchaeological study of Middle Helladic children in Asine with a comparison to Lerna

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Anne Ingvarsson-Sundström; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Classical archaeology and ancient history; children; archaeology; osteology; Asine; Lerna; Middle Helladic; skeletons; age; subadults; graves; growth; health; weaning; mortality; fetuses; infants; mortuary ritual; Bronze Age.; Antikens kultur och samhällsliv; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Historical cultures Classical archaeology and ancient history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historiska kulturer Antikens kultur och samhälle; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This study focusses on children’s living conditions during the Middle Helladic period in Greece. The primary material comprises disarticulated skeletal remains found in a stratigraphic context during the Swedish excavations of Asine in 1926: 4,583 fragments/complete bones. LÄS MER

 5. 20. Human glycogen synthase genes. Role in insulin resistance and hypoglycaemia

  Detta är en avhandling från Department of Endocrinology, Wallenberg laboratory, Malmö University Hospital

  Författare :Marju Orho-Melander; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mutation; GYS2; GYS1; glycogen synthase; glycogen; insulin resistance; hypoglycaemia; liver glycogen synthase deficiency; glycogen storage disease type 0; Type 2 diabetes; metabolic syndrome; expression; chromosome 19; 19q13.3; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Glukos (druvsocker) är den primära energikällan för människan. Därför är det viktigt att effektivt kunna lagra extra socker från blodcirkulationen efter måltider, och att snabbt kunna använda det upplagrade sockret mellan måltiderna. LÄS MER