Sökning: "skans 2011"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden skans 2011.

 1. 1. En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken

  Författare :Anders Skans; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Didaktik; Flerspråkighet; Förskola; Interkulturalitet; Kontext;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska frågorna i förhållande till uppdraget att arbeta interkulturellt. De frågor jag ställt är: • Vad är pedagogernas uppfattning om den egna förskolans innehåll och arbetssätt? • Hur framträder den didaktiska vad-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Hur framträder den didaktiska hur-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Kan man utläsa variationen i barnens bakgrunder i de didaktiska valen och i så fall hur? Studien är en fallstudie gjord på en flerspråkig förskola, där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 2. 2. The effects of markets, managers and peers on worker outcomes

  Författare :Lena Hensvik; Oskar Nordström Skans; Olof Åslund; Erling Barth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Labor Markets; Wages; School competition; Managers; Co-Workers; Fertility; Gender; Economics; Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay 1: This essay exploits the entry of private independent high schools in Sweden to examine how local school competition affects the wages and the mobility of teachers in a market with individual wage bargaining. Using rich matched employer-employee panel data covering all high school teachers over a period of 16 years, I show that the entry of private schools is associated with higher teacher salaries, including higher salaries for teachers in public schools. LÄS MER