Sökning: "sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade ordet sjuksköterska.

 1. 1. Att vara sjuksköterska : En studie av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling

  Författare :Karin Hallin; Ella Danielson; Ingegerd Fagerberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Registered Nurse; profession; nursing; preceptoring; development; experience; satisfaction; support; preceptor; preceptor model; nursing student; interview; questionnaire; Sjuksköterska; profession; omvårdnad; handledning; utveckling; erfarenhet; tillfredsställelse; stöd; handledare; handledningsmodell; sjuksköterskestudent; intervju; frågeformulär; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att klarlägga sjuksköterskors erfarenheter av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling. Avhand‐lingen innefattar två kvalitativa (I, II) och två kvantitativa (III, IV) studier. Femton sjuksköterskor intervjuades sex år efter examen (I, II). LÄS MER

 2. 2. Kangaroo Mother Care : Parents’ experiences and patterns of application in two Swedish neonatal intensive care units

  Författare :Ylva Thernström Blomqvist; Christine Rubertsson; Kerstin Hedberg Nyqvist; Uwe Ewald; Mats Eriksson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kangaroo Mother Care; Neonatal intensive care unit; Preterm infant; Nursing; Parenting; Pediatrik; Pediatrics;

  Sammanfattning : Kangaroo Mother Care (KMC) is an alternative model of care that prevents parent-infant separation when preterm infants need neonatal intensive care by skin-to-skin contact between infants and their parents. KMC is also a strategy that involves parents in their infants’ care and enables them to assume the responsibility for the care. LÄS MER

 3. 3. TRÖST : beskriven av långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska

  Författare :Charlotte Ångström-Brännström; Vera Dahlqvist; Astrid Norberg; Gunilla Strandberg; Joakim Öhlén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; child; chronic disease; comfort; drawing; family; nurse; parent; pediatric nursing; sibling; social network; barn; barnsjukvård; cancer; familj; föräldrar; långvarig sjukdom; socialt nätverk; sjuksköterska; syskon; teckningar; tröst; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva långvarigt sjuka barns upplevelser av tröst samt vilka och vad som tröstar barn, föräldrar och en sjuksköterska. Avhandlingen omfattar fyra delstudier. Långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska har intervjuats och barnen har ritat teckningar. LÄS MER

 4. 4. Dilemmas in palliative chemotherapy when approaching end-of-life

  Författare :Ulla Näppä; Bertil Axelsson; Birgit H Rasmussen; Olav Lindqvist; Gunilla Enblad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; cancer; chemotherapy; decision-making; dilemma; palliative care; performance status; questionnaire; registered nurse; kyselylomake; ongelma; palliatiivinen hoito; päätöksenteko; sairaanhoitaja; sytostaattihoito; syöpä; yleistila; allmäntillstånd; beslutsprocess; cancer; cytostatika; dilemma; enkät; palliativ vård; sjuksköterska; onkologi; Oncology;

  Sammanfattning : Background When cure is no longer possible, medical care should aim for a transition to palliative care regardless of disease. Patients with incurable cancer are often treated with palliative chemotherapy (PCT), starting with the intent to prolong life and increase quality of life. LÄS MER

 5. 5. Att utbilda sig till sjuksköterska : Ett genusperspektiv på lärares och studenters beskrivningar av utbildningen

  Författare :Ingrid Jorfeldt; Robert Höghielm; Birgit Negussie; Anita Nyberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers at nursing university colleges; nurse students; women and men; gender; education pedagogy; nursing care education; nurse education; theory and practice; work distribution according to sex gender.; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study examines the subject of nursing in nursing education and how it is understoodby both male and female teachers and students respectively. Through the Care 77 reform nurse education was transformed from vocational training to university education. As a consequence the concept of nursing has been further theorised and developed. LÄS MER