Sökning: "sjöfart"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet sjöfart.

 1. 1. Bilateral shipping and trade : Swedish-Finnish experiences in the post-war period

  Författare :Lars Fredrik Andersson; Olle Krantz; Jari Ojala; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Economic history; convergence; economic integration; trade; bilateral; intra-industrial trade; inter-industrial trade; shipping; ferry services; gravity equation; economies of scope; economies of scale; economies of density; post-war period; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This thesis explores the bilateral shipping and trade between Finland and Sweden during the post-war period. It comprises five articles and one introductory chapter for which the common point of departure is the growth and transformation of bilateral trade and shipping. LÄS MER

 2. 2. Sjöfart på stormigt hav : Sjömannen och Svensk Sjöfarts tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945

  Författare :Martin Estvall; Lars Olsson; Lars M Andersson; Håkan Blomqvist; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 20th century; neutrality; economic history; shipping history; World War II; Swedish trade; anti-Semitism; the Holocaust; 1933-1945; social categorisation; Nazism; nationalism; national-socialism; antifascism; anti-Nazism; resistance; racism; class; working-class movement; Sjömannen; Svensk Sjöfarts Tidning; Sjöfolksförbundet; Sveriges Redareförening; 1900-talet; neutralitet; ekonomisk historia; sjöfartshistoria; andra världskriget; Förintelsen; antisemitism; svensk handel; 1933-1945; antinazism; motstånd; rasism; klass; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discuss German Nazism and Nazi Germany from the point of view of two specific representatives, namely, labour and capital. This has been facilitated by analysing the content of the Swedish Seamen’s Union’s newspaper, The Seafarer [Sjömannen] and its union counterpart, the Swedish Shipowners Association’s periodical, Scandinavian Shipping Gazette [Svensk Sjöfarts Tidning], from November 1932 up to and including 1945. LÄS MER

 3. 3. Ta tēs nautikēs palaia, seu antiquitatum rei nauticæ, e fabulis erutarum, specimen, ab ampliss. ord. philos. Upsal. adprobatum, præside ... Johanne J. Amnell, ... in acroat Carol. maj. defendet Magnus Olavus Beronius, Uplandus. ... IV Junii, MDCCLVII

  Författare :Johannes J. Amnell; Magnus Olai Beronius; Johannes J. Amnell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Shipping - history; Shipping; Sjöfart;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Morbi expeditionis classicæ MDCCLVI, quos, consens. experient Facult. Medic. in illustri Academia Upsaliensi, moderante ... Carolo Linnæo ... publico examini committit ... Petrus Bierchén, Holmiensis. In audit. Carol. maj. d. XVIII Maji, anni MDCCLVII. H. A. M. S

  Författare :Carl von Linné; Pehr af Bjerkén; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Scurvy; Diseases; Medicine; Seafaring life; Seafaring life; Diseases; Scurvy; Sjöfart; Sverige; Medicin; Sjömansliv; Sjukdomar; Skörbjugg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Åländsk allmogeseglation : med särskild hänsyn till sjöfarten på Stockholm : sjöfarten i Lemlands socken 1800-1940

  Författare :David Papp; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Hamnväsen; Rederier; Skeppsmäkleri; Färjetrafik; Åland; Färjor; Sjöfart; Transportväsen; Kommunikationer; Teknik; Norden; Allmogesjöfart; Allmogebåtar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER