Sökning: "självreflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet självreflektion.

 1. 1. Digitala speglar : föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Författare :Eva Skåreus; Åsa Bergenheim; Anders Marner; Liv Merete Nielsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER

 2. 2. Jag vågar visa att jag kan : om meningsskapande med digitala portföljer

  Författare :Maria Hurtig; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att beskriva och analysera elevers meningsskapande i arbete med digitala portföljer. Fokus är på elevers meningsskapande i en institutionell praktik, närmare bestämt i grundskolans årskurser två till sex. LÄS MER

 3. 3. Våld - utmaning och utmattning : vårdares utsatthet och upplevelser i samband med våld i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning

  Författare :Mats Lundström; Sture Åström; Ulla Hällgren Graneheim; Mats Granlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; experience; learning disabilities; caregivers; personality; self-esteem; emotional reactions; strain; violence; work climate; arbetsklimat; gruppbostäder; känslomässiga reaktioner; personlighet; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : ABSTRACT This thesis aims to explore the prevalence of violence towards caregivers working in group home for people with learning disabilities, as well as the influence of work climate and personality on the caregivers’ experiences of strain and exposure to violence. The thesis comprises four studies conducted among caregivers working in group homes for people with learning disabilities in one urban district in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Knowledge diversification in public health through intersectionality

  Författare :Nadja Trygg Fagrell; Anna Månsdotter; Per E Gustafsson; Anna-Karin Hurtig; Shai Mulinari; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; public health; intersectionality; feminism; health inequalities; health equity; knowledge diversification; decision making; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : BackgroundKnowledges about health inequalities and their causes are a central concern in public health. Generally, these relate to the social patterning of health and the forces that affect health conditions in daily life. However, public health decision making has been criticized for excluding knowledges of particular importance for health equity. LÄS MER

 5. 5. Lärarutbildningens olika undervisningspraktiker : En studie av lärarutbildares olika sätt att praktisera sitt professionella uppdrag

  Författare :Marie Jedemark; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; phenomenography; analytical approach; learning object; teaching object; variation theory; activity theory; professional knowledge; teacher competence; teacher educator; teacher education; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The starting point for this dissertation was the reform of the school system in Sweden with consequences for teachers´ work and new demands on their professional knowledge. This thesis aims to illuminate the issue of what professional knowledge student teachers are offered during their time in the university, and how this professional knowledge can be characterised. LÄS MER