Sökning: "självhushållning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet självhushållning.

 1. 1. Gift and Exchange in the Reciprocal Regime of the Miskito on the Atlantic Coast of Nicaragua, 20th Century

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Christopher Kindblad; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi; Miskito; Nicaragua; Economy; Exchange; History; 20th century; analogic code; digital code; tragedy of the commons; egalitarian norms; entrepreneurship; symbolic transformations; long-term gift; short-term exchange; reciprocal regime; Tasbapauni; paradox; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en historisk-komparativ analys av en konflikt som har uppstått i Miskito's ekonomiska system under 1900-talet avseende exploateringen av kommunalt ägda resurser. Studien är baserad på empiriskt material insamlat i en Miskito/Creole by på Atlantkusten i Nicaragua på 1990-talet. LÄS MER

 2. 2. Irradiation of members of the general public from radioactive caesium following the Chernobyl reactor accident. Field studies in a highly contaminated area in the Bryansk region, Russia

  Detta är en avhandling från Department of Radiation Physics, Lund university

  Författare :Charlotte Thornberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medicinsk instrumentering; tomografi; radiologi; Klinisk fysiologi; body burden; Effective dose; Cs-137; urinary excretion; Cs-134; biological half-time; Chernobyl; breast milk; Medicine human and vertebrates ; internal irradiation; external irradiation; TLD; Clinical physics; radiology; medical instrumentation; tomography; Medicin människa och djur ; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bestrålning av allmänheten från radioaktivt cesium efter Tjernobylolyckan. Fältstudier i ett högkontaminerat område i Bryanskregionen i Ryssland. LÄS MER