Sökning: "självhjälp socialt arbete"

Hittade 1 avhandling innehållade orden självhjälp socialt arbete.

  1. 1. Självhjälp och överlevnad : en studie av Länkarna

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

    Författare :Noriko Kurube; Klaus Mäkelä; [1997]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : This study has been carried out as part of a Swedish investigation within the framework of an international project on the AA movement, The International Collaborative Study of Alcoholics Anonymous (ICSAA). The purpose of the study has been to describe and analyse the Link movement in terms of its character and development as a self-help movement by and for persons with alcohol problems. LÄS MER