Sökning: "självbiografier"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet självbiografier.

 1. 1. Satanic Feminism : Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture

  Författare :Per Faxneld; Erik af Edholm; Peter Jackson; Henrik Bogdan; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Satanism; feminism; gender; esotericism; witches; Lilith; theosophy; socialism; homosexuality; gothic; decadence; romanticism; counter-reading; counter-myth; History of Religion; religionshistoria;

  Sammanfattning : Enligt Bibeln var Eva först med att lyssna till ormen och äta av den förbjudna frukten. Tanken på kvinnan som Satans utvalda är framträdande under stora delar av kristendomens historia. Under 1800-talet kom feminister att börja läsa denna misogyna tradition motvalls. LÄS MER

 2. 2. Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous självbiografi

  Författare :Ingrid Meijling Bäckman; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; women s autobiography; gender; autohagiography; narrative viewpoint; religious edeucation; Quaker; Dante aker; literature criticism; General and comparative literature; litteraturteori;

  Sammanfattning : Emilia Fogelklou (1878-1972) was the first woman in Sweden to take a degree in theology (1909) and later became a Quaker. She was a teacher and writer, mainly in the fields of religious education and psychology, and an active supporter of peace and other women's movements. LÄS MER

 3. 3. The Politics of Social Networks : Interpersonal Trust and Institutional Change in Post-Communist East Germany

  Författare :Astrid Hedin; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; East Germany; PDS; SED; feminism; gender; political party; communicative action; logic of appropriateness; garbage-can decision-making; interpersonal trust; institutional change; social network; new institutionalism; structuration; Giddens; path-dependence; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : New institutionalist approaches are inherently weak at accounting for institutional change. In this book, social network analysis is proposed as a key to institutional change. The social network perspective focuses emergent patterns of interpersonal interaction and the resulting ties of interpersonal trust. LÄS MER