Sökning: "siroheme"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet siroheme.

 1. 1. Genetics of Tetrapyrrole Synthesis in Gram-Positive Bacteria

  Detta är en avhandling från Department of Microbiology, Lund University

  Författare :Per Johansson; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbiology; siroheme; tetrapyrrole synthesis; Bacillus subtilis; Bacillaceae; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : The organization and regulation of genes for tetrapyrrole synthesis were studied in low G+C Gram-positive bacteria. Clusters of genes encoding enzymes for tetrapyrrole biosynthesis were cloned from Bacillus sphaericus, Bacillus stearothermophilus, Brevibacillus brevis and Paenibacillus macerans. LÄS MER

 2. 2. Tetrapyrrole synthesis in Bacillus subtilis

  Detta är en avhandling från Department of Microbiology, Lund University

  Författare :Mats Hansson; Lund University.; Lunds universitet.; [1994]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis describes tetrapyrrole synthesis in the aerobic Gram positive bacterium Bacillus sub-tilis. Tetrapyrroles such as heme of a-, b-, c-, d- and o-type can be synthesised in this organism. In addition, there is strong evidence for the presence of the tetrapyrrole siroheme in B. subtilis. LÄS MER