Sökning: "singing style"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden singing style.

 1. 1. "Dödshugget mot vår nationella tonkonst". Hæffnertidens koralreform i historisk, etnohymnologisk och musikteologisk belysning

  Detta är en avhandling från Anders Dillmar, Bernadottevägen 51, 75 48 Uppsala

  Författare :Anders Dillmar; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theomusicology; Ethnohymnology; Early German literary romanticism; 19th century; Sweden; Johann Christian Friedrich Hæffner; Chorale book; Congregational hymn singing; Old way of singing; Singing practice; Ornamentation; Individualized way of singing; Heterophony; Regular singing; Chorale reform; Four-part singing; Iso-rhythmical performance; Chorale tempo; Harmonisation of hymn tunes; Legato; Moravian singing practice; Symbolism of organ; Organ playing of chorales; Aesthetics of chorale.; Musicology; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna bok undersöks det begynnande 1800-talets svenska reform av kyrkosången. I fokus står J C F Hæffners koralbok 1820, med dess privat utgivna andra del 1821, som här för första gången ägnas en ingående idéhistorisk analys. Hæffners utgåva har kritiserats hårt för att ha tagit död på den s.k. LÄS MER

 2. 2. Why so different? - Aspects of voice characteristics in operatic and musical theatre singing Aspects of voice characteristics in operatic and musical theatre singing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Eva Björkner; KTH.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; operatic singing; musical theatre singing; voice source; subglottal pressure; flow glottogram; inverse filtering; formant frequencies; amplitude quotient AQ ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis addresses aspects of voice characteristics in operatic and musical theatre singing. The common aim of the studies was to identify respiratory, phonatory and resonatory characteristics accounting for salient voice timbre differences between singing styles. LÄS MER

 3. 3. Med rösten som instrument : Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Svenskt visarkiv

  Författare :Ingrid Åkesson; Uppsala universitet.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; musikvetenskap; Musicology; Musicology; authenticity; creativity; cultural heritage; ethnomusicology; folk music; formalization; gender; genre-crossing; institutionalization; mediaization; oral transmission; performance; post-revival; professionalization; repertoire; revival; revitalization; singing style; tradition; Sweden; vocal folk music; Musikvetenskap; musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : The point of departure for this ethnomusicological study is the increasing interest in vocal genres and expressions in Swedish folk music milieus from the late 1980s. This “vocal vogue” is linked to the process in which folk music moves from a state of revitalization to a state of established “genre” or subculture/micromusic. LÄS MER

 4. 4. Sjungande berättare - vissång som estradkonst 1900–1970

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bo Ejeby förlag

  Författare :Marita Rhedin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; authenticity; folk music; guitar; lute; microphone; performance practice; poetry; process of change; repertoire; simplicity; singing style; singer-songwriter; song; Sweden; troubadour; visa; voice;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to investigate how the song type visa, especially the so-called literary visa, has been presented on Swedish public stages from 1900 to 1970. More specifically it aims to: a) identify characteristic features for the performance of visa; b) ascertain in what ways performance practice has changed during the period; c) analyze and discuss the causes of change; by d) studying the performance of visa in its social and historical context. LÄS MER

 5. 5. Sång inom populärmusikgenrer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Daniel Borch; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikalisk gestaltning; Musical Performance;

  Sammanfattning : This dissertation consists of five parts dealing with three areas; voice science, voice pedagogics and musical expression. The ultimate aim was to use the scientific analyzes of my vocal expression as a complement to a vocal teaching method that is applicable for the vocal ideals used in the popular music genres, considering also current scientific knowledge in the areas of physiology, acoustics and rehabilitation. LÄS MER