Sökning: "simulera"

Visar resultat 1 - 5 av 142 avhandlingar innehållade ordet simulera.

 1. 1. On synchronization of heavy truck transmissions

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Daniel Häggström; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; synchronization; synchronizers; gear shift; gearbox; synkronisering; växling; växellåda; Machine Design; Maskinkonstruktion;

  Sammanfattning : Gear shifts are becoming more and more important as engines are adapted to low speed high torque working conditions. Synchronizers are key components for successful gear shifts. To adapt the synchronizers to new working conditions due to adaptations to new engines, improved development tools are needed. LÄS MER

 2. 2. Two-Barrier Problems in Applied Probability: Algorithms and Analysis

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Mats Pihlsgård; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; Matematik; Mathematics; Naturvetenskap; Natural science; Reflection; Stochastic processes; Applied probability; Queueing; operationsanalys; programmering; aktuariematematik;

  Sammanfattning : This thesis consists of five papers (A-E). In Paper A, we study transient properties of the queue length process in various queueing settings. We focus on computing the mean and the Laplace transform of the time required for the queue length starting at $x0. We define the loss rate due to the reflection. LÄS MER

 3. 3. Improved finite element modelingfor chip morphology prediction inmachining of C45E steel

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Ashwin Moris Devotta; Tomas Beno; Mahdi Eynian; Ronnie Löf; Erik Tyldhed; Leonardo De Chiffre; [2020]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chip curl; Chip flow; Chip segmentation; Computed Tomography; Damage modeling; Flow stress modeling; Machining; Spånkrökning; Spånflöde; Spånsegmentering; Datortomografi; Skademodelleringen; Modellering av Flytspänning; Bearbetning; Production Technology; Produktionsteknik; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik;

  Sammanfattning : Within the manufacturing of metallic components, machining plays an important role and is of vital significance to ensure process reliability. From a cutting tool design perspective, physics-based numerical modeling that can predict chip morphology is highly necessary to design tool macro geometry. LÄS MER

 4. 4. Continuous time Graphical Models and Decomposition Sampling

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jonas Hallgren; KTH.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Two topics in temporal graphical probabilistic models are studied. The topics are treated in separate papers, both with applications in finance. The first paper study inference in dynamic Bayesian networks using Monte Carlo methods. A new method for sampling random variables is proposed. LÄS MER

 5. 5. Planeringshjälpmedel för ökad tillgänglighet på grusvägnätet en studie av datorverktyget HDM-4

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Karin Johansson; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geoteknik; Soil Mechanics;

  Sammanfattning : I dagsläget saknas i Sverige ett verktyg som behandlar både belagda och icke-belagda vägar i arbetet med långtidsplanering av vägnätet. För att kunna göra en riktig fördelning av resurser för drift- och underhållsåtgärder över vägnätet krävs ett verktyg som kan behandla samtliga vägtyper och som ger jämförbara resultat. LÄS MER