Sökning: "signert"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet signert.

  1. 1. Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel

    Författare :Kerstin Signert; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :Montessori; Montessori pedagogy; sensorial education; variation theory; variation; invariance; learning;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to analyse the Montessori pedagogy with the objective to theoretically describe and explain the Montessori pedagogical method. The aim has been to find an answer to what still makes the Montessori pedagogy, after more than one hundred years, successfully spread to schools all over the world. LÄS MER