Sökning: "siRNA"

Visar resultat 1 - 5 av 158 avhandlingar innehållade ordet siRNA.

 1. 1. miRNA and Asymmetric siRNA Small RNAs with Large Effects on Bone Metabolism

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Navya Laxman; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; miRNA; cp-siRNA; RNAi; bone; Osteoblast; Sequencing; Differential expression; Wnt pathway; Biology with specialization in Molecular Biology; Biologi med inriktning mot molekylärbiologi;

  Sammanfattning : RNA interference (RNAi) is a post-transcriptional gene silencing process elicited by double-stranded RNA, such as micro-RNA (miRNA) and small interfering RNA (siRNA). They are 18-25 nucleotide long, small non-coding RNAs acting as critical regulators in eukaryotic genome expression. LÄS MER

 2. 2. Nucleic Acids as Drug Targets -Interactions of Platinum Complexes, Polyamines, and siRNA with DNA and RNA Models

  Detta är en avhandling från Chemical Center, Lund University

  Författare :Margareta Hägerlöf; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kinetics; Kemi; Chemistry; AU-rich region; siRNA; Circular Dichroism; Polyamine; Modified Nucleoside; HPLC; Thermodynamic Stability; cisplatin; Hairpin; DNA and RNA conformation; RNA; DNA; Anticancer Drug; Platinum Complexes;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar modellsystem för farmaka som har DNA och RNA som mål i cellen. Framförallt behandlar den hur strukturen hos DNA och RNA påverkas av inbindning av olika substanser, samt hur fort denna inbindning sker. Tre olika typer av farmaka behandlas: 1. LÄS MER

 3. 3. Linear and Branched Chitosan Oligomers as Delivery Systems for pDNA and siRNA In Vitro and In Vivo

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mohamed Mahmoud Issa; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Medical sciences; Chitosan oligomers; gene delivery; gene expression; pDNA; siRNA; MEDICIN OCH VÅRD;

  Sammanfattning : In this thesis, chitosan, a biocompatible polysaccharide that has been approved as a food additive was selected as a platform for the development of safe, efficient non-viral gene delivery systems to mammalian cells. Previously, chitosan-based gene formulations had been generally associated with high molecular weight chitosans, which were poorly characterised in terms of molecular weight distribution and degree of acetylation. LÄS MER

 4. 4. Nucleic Acids as Drugs and Drug Targets With Focus on Anticancer Active Platinum Complexes and Small Interfering RNAs

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Hanna Hedman; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Anticancer drugs; platinum complexes; cisplatin; oxaliplatin; nucleic acid; RNA; DNA; siRNA; thermodynamic stability; mass spectrometry; MALDI-MS; chemical probing; luciferase assay;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Titeln på den här avhandlingen är ”Nukleinsyror som läkemedel och mål för läkemedel, med fokus på anticanceraktiva platinaföreningar och små interferande RNA”. Nukleinsyror är mer kända som sina förkortningar DNA och RNA. Anticanceraktiva platinaföreningar är en typ av läkemedel mot cancer. LÄS MER

 5. 5. Chimeric gene delivery vectors Design, synthesis, and mechanisms from transcriptomics analysis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Författare :Moataz Dowaidar; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cell-penetrating peptides; magnetic nanoparticles; graphene oxide; autophagy; siRNA; SCO; QSAR; neurokemi med molekylär neurobiologi; Neurochemistry with Molecular Neurobiology;

  Sammanfattning : Delivery of nucleic acid is a promising approach for genetic diseases/disorders. However, gene therapy using oligonucleotides (ONs) suffers from low transfection efficacy due to negative charges, weak cellular permeability, and enzymatic degradation. LÄS MER