Sökning: "short-term potentiation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden short-term potentiation.

 1. 1. Plasticity of the developing glutamate synapse in the hippocampus

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Therése Abrahamsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; synaptic plasticity; long-term potentiation; short-term potentiation; silent synapse; development; hippocampus; glutamate;

  Sammanfattning : Synapses are highly plastic, i.e. they have the ability to change their signaling strength both in the short- and long-term (e.g. LÄS MER

 2. 2. Plasticity in mice nociceptive spinal circuits -role of cell adhesion molecules

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Jonas Thelin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Long term-potentiation; Cell adhesion molecule; Pain; Somatosensory imprinting; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Nociceptive withdrawal reflex; Species differences; Central sensitisation; Mouse strains; Spinal cord;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Medan akut smärta ofta kan bemästras på ett framgångsrikt sätt saknas ofta adekvat behandling av kroniska smärttillstånd. Smärta är ett dominerande symptom vid en mängd sjukdomar såsom till exempel, reumatoid artrit, cancer, migrän, ryggskador, fibromyalgi och tillgängliga analgetika är ofta otillräckliga. LÄS MER

 3. 3. Short- and long-term neuronal plasticity in hippocampal CA1 region of rat

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Fen-Sheng Huang; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; glutamate; hippocampus; plasticity; synapse; LTP; LTD; AMPA; NMDA;

  Sammanfattning : The brain is highly plastic, displaying both short- and long-term changes, resulting from developmental processes as well as learning and memory. Moreover, short-term plasticity such as paired pulse facilitation and depression (PPF, PPD) have long been used to monitor the presynaptic versus postsynaptic changes occurring during more lasting processes such as long-term potentiation and depression (LTP, LTD). LÄS MER

 4. 4. Neurotransmission and functional synaptic plasticity in the rat medial preoptic nucleus

  Detta är en avhandling från Umeå : IMB

  Författare :Evgenya Malinina; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medial preoptic nucleus; synaptic plasticity; GABA; glutamate; L-type Ca2 channel; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi; fysiologi; Physiology;

  Sammanfattning : Brain function implies complex information processing in neuronal circuits, critically dependent on the molecular machinery that enables signal transmission across synaptic contacts between neurons. The types of ion channels and receptors in the neuronal membranes vary with neuron types and brain regions and determine whether neuronal responses will be excitatory or inhibitory and often allow for functional synaptic plasticity which is thought to be the basis for much of the adaptability of the nervous system and for our ability to learn and store memories. LÄS MER

 5. 5. Synaptic plasticity in local networks of neocortical layer 2/3

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neuroscience

  Författare :Misha Zilberter; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neocortical microcircuit; layer 2 3; pyramidal cell; spike timing- dependent plasticity; LTP; LTD; FSN interneuron; retrograde signalling; SAT2;

  Sammanfattning : The neocortex is a hierarchal organ in which information processing takes on place on many levels, from subcellular signalling all the way to neural networks. Neocortical local neuronal networks (microcircuits), composed of interconnected neurons, form elementary information processing units within the cortex. LÄS MER