Sökning: "sheath"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade ordet sheath.

 1. 1. Modelling of cathode-plasma interaction in short high-intensity electric arc Application to Gas Tungsten Arc Welding

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Alireza Javidi Shirvan; Högskolan Väst.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Production Technology; Produktionsteknik; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; Electric arc discharge; sheath; pre-sheath; Knudsen layer; doped refractory cathode; arc-cathode coupling; Gas Tungsten Arc simulation; OpenFOAM.; electric arc discharge;

  Sammanfattning : In arc welding the quality of the weld is strongly influenced by the thermal history of the workpiece which is itself governed by the electric arc heat source. The models for predicting weld properties thus need a good evaluation of the distribution of the heat input from thearc to the workpiece. LÄS MER

 2. 2. Detector Development, Source Characterization and Novel Applications of Laser Ion Acceleration

  Detta är en avhandling från Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Författare :Lovisa Senje; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser; Ion; Acceleration; Proton; Water; Sheath; Lifetime; Laser; Ion; Acceleration; Proton; Water; Radiolysis; Sheath; Detector; Fysicumarkivet A:2017:Senje;

  Sammanfattning : The main focus of the work presented in this thesis is on experimental studies oflaser acceleration of protons and other positive ions from solid targets. The topic is explored from three different angles: firstly, the development of diagnostics adapted to the ion pulses, secondly, the characterization of the source of the energetic particles and, finally, the application of laser-accelerated protons for time-resolved radiolysis of glass and water. LÄS MER

 3. 3. Laser-Driven Particle Acceleration - Improving Performance Through Smart Target Design

  Detta är en avhandling från Camilla Nilsson, Department of Physics, Division of Atomic Physics, Lund University

  Författare :Matthias Burza; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; wakefield; ultra-relativistic; ultra-intense; TNSA; Terawatt; sheath; proton; polarimetry; plasma mirror; plasma; Petawatt; particle; oscillation; Normarski; micromachining; LWFA; laser; interferometry; electron; contrast; acceleration; bubble; Fysicumarkivet A:2012:Burza;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många forskningsprojekt inom materialvetenskap, medicin eller grundläggande fysik kräver smala strålar av laddade partiklar som fungerar som provtagare för att undersöka materiens egenskaper. Dessa partiklar kan vara protoner, elektroner lättare joner. LÄS MER

 4. 4. Modelling of Electric Arc Welding arc-electrode coupling

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers University of Technology

  Författare :Alireza Javidi Shirvan; Högskolan Väst.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; electric welding; arc welding simulation; electrode; plasma; cathode layer; sheath; arc discharge;

  Sammanfattning : Arc welding still requires deeper process understanding and more accurateprediction of the heat transferred to the base metal. This can be provided by CFD modelling.Most works done to model arc discharge using CFD consider the arc corealone. LÄS MER

 5. 5. Healing of ligaments and tendons and the effects of hyaluronan. Morphological and biochemical studies in rabbits

  Detta är en avhandling från Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital

  Författare :Monica Wiig; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; type I procollagen mRNA; tendon sheath; tendon; proteoglycan; ligament; in situ hybridization; hyaluronan; healing; collagen; connective tissue remodelling; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skador på kroppens ligament och senor är vanliga och medför, förutom mycket lidande för den drabbade, ett stort samhällsekonomiskt problem. Speciellt stora problem orsakar korsbandsskador i knäleden och böjsenskador inom fingrarnas senskideområde. LÄS MER