Sökning: "sfi lärare"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden sfi lärare.

 1. 1. Litteracitet och visuella texter Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Qarin Franker; Stockholms universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; Education in Languages and Language Development; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; adult basic literacy education; election posters; literacies; model reader; multimodality; reading paths; repertoire; second language; social semiotics; Swedish language programme for immigrants sfi ; visual texts; alfabetisering; vuxnas litteracitet; andraspråksundervisning; sfi; visuella texter; sociosemiotik;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the growing body of knowledge concerning the adult basic literacy education in the Nordic countries and broaden research on literacy from its traditional focus on verbal texts to include images and visual texts. The thesis comprises a research survey concerning adult literacy and two empirical, exploratory studies focusing on the use of visual texts in the basic Swedish language programme for adult immigrants, Svenskundervisning för invandrare (sfi). LÄS MER

 2. 2. Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helena Colliander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher identity; initial literacy education; second language teaching; adult education; situated learning; cultural capital; läraridentitet; grundläggande litteracitetsutbildning; andraspråksundervisning; vuxenutbildning; situerat lärande; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to explore what being and becoming a teacher of Literacy Education and Second Language Learning for Adults (LESLLA) mean. The study, which applies situated learning theory combined with some Bourdieuan concepts as thinking tools, seeks to depict how the professional identity of LESLLA teachers can be understood from their memberships in different communities of practice. LÄS MER