Sökning: "servicemötet"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet servicemötet.

  1. 1. Servicemötets praktik - på en tingsrätt, ett äldreboende och ett hotell

    Detta är en avhandling från Lund University

    Författare :Anette Svingstedt; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hotel; home for the elderly; district court; practice theory; Service encounter; service-dominant logic; service studies; tjänstedominerande logik; servicemötet; praktikteori; tingsrätt; äldreboende; hotell;

    Sammanfattning : The practice of service encounters in a district court, a home for the elderly, and a hotel Service management research places the service encounter in a central position. It is highlighted as a key event that involves the simultaneous production, consumption, and marketing of the services produced by the operation. LÄS MER