Sökning: "service sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden service sektor.

 1. 1. Samordning, effektivisering og forenkling : En sosiologisk analyse av begrunnelser for digitaliseringsprosesser i moderniseringen av norsk offentlig forvaltning

  Författare :Jens Petter Madsbu; Mona Lilja; Stefan Karlsson; Hendrik Storstein Spilker; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digitalisation; public electronic communications service; modernisation; public management reform; New Public Management; Digital Era Governance; qualitative research; sociology; Digitalisering; offentlige elektroniske tjenester; modernisering; reformer; offentlig sektor; New Public Management; Digital Era Governance; kvalitativ forskning; sosiologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis examines the arguments used by politicians and civil servants to justify the implementation of digitalisation processes to modernise and reform the Norwegian public sector. The research questions are “What arguments are used within the Norwegian public administration to justify the implementation of digitalisation processes?” and “How can these arguments be understood in relation to ideas about modernisation and ongoing reforms within the administration more generally?”. LÄS MER

 2. 2. Inget personligt. Om entreprenörskap i offentlig sektor

  Författare :Ylva Mühlenbock; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public sector; entrepreneurship; project; collective; school; process; innovation; interview; individual; transformation;

  Sammanfattning : Entrepreneurship is often described in terms of proactivity, autonomy and innovativity. The predominant suppositions about entrepreneurship contain the idea that entrepreneurship is exercised in a market context where actors strive for economic profit. LÄS MER

 3. 3. In the age of IoT : exploring public sector smartness

  Författare :Ott Velsberg; Katrin Jonsson; Ulrika H. Westergren; Ulf Melin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Internet of Things; Smartness; Public sector; data- och systemvetenskap; computer and systems sciences;

  Sammanfattning : Smartness, which is emerging as a desirable attribute of governments, cities, and communities, has received heightened attention from researchers and practitioners. Smartness is a technology-centric view in which it is postulated that the public sector can become more resilient by adopting emergent technologies that improve efficiency, equality, citizen-centricity, transparency, collaboration, and security, thereby shaping the public sector to meet new demands and expectations. LÄS MER

 4. 4. Kampen om välfärdsarbetets värde : Fackligt aktiva kommunalare minns strejken 2003

  Författare :Kristin Linderoth; Genusvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kommunalstrejken; arbetskonflikter; kommunalarbetare; strejker; facklig organisering; välfärdsarbete; erkännande; omfördelning; solidaritetskulturer; offentlig sektor; klass; könsrelationer; muntlig historia; ståndpunktsteori; strike; labour conflict; municipal workers; public sector unionism; recognition; redistribution; cultures of solidarity; oral history; standpoint theory; class; gender relations;

  Sammanfattning : The tertiary sector accounts for a rising share of labour disputes, making studies of public sector strikes increasingly relevant to the understanding of labour market power relations. With the intention of exploring conditions for public sector labour struggles, this study aims to empirically examine the extensive 2003 wage strike carried out by the Swedish Municipal Workers’ Union [Kommunal]. LÄS MER

 5. 5. Sjukskrivnas arbetsbörda : Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati

  Författare :Johan Kaluza; Per Skålén; Johan Quist; Martin Fransson; Mikael Holmqvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working citizen; Bureaucratic co-creation; Practice theory; Customer-oriented bureaucracy; Working consumers; Public administration; Arbetande medborgare; Byråkratiskt samskapande; Kundorienterad byråkrati; Praktikteori; Offentlig sektor; Sjukförsäkring; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Denna avhandling är baserad på en empirisk studie av Försäkringskassan. Teoretiskt tar avhandlingen sitt avstamp i litteraturen om arbetande konsumenter och kundorienterade byråkratier. LÄS MER